Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoje malých obcí k žádostem o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Iran, Jakub ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Kohoutek, Jan (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřená na zjištění postojů malých obcí k žádostem o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Hlavním cílem práce je prozkoumat tyto postoje a pokusit se nalézt příčiny negativních postojů. Zároveň je také ambicí 1) analyzovat využitelnost práva na informace v kontextu malých obcí a 2) pokusit se navrhnout možná opatření, která by mohla zmenšit negativní postoje starostů a starostek malých obcí k právu na informace. V diplomové práci je na starosty malých obcí pohlíženo optikou teorie liniových pracovníků, jejichž činy mají reálný dopad na implementaci veřejných politik. Souběžně s tím je okrajovým konceptem policy failure, které se dívá na zákon o svobodném přístupu k informacím jako na příklad selhání veřejných politik.
Autonomie samospráv městských částí: případová studie hl. m. Prahy
Iran, Jakub ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Průdková, Karolína (oponent)
1 Anotace Téměř každé evropské hlavní město je členěno na sub-lokální části. Toto územní dělení je důsledek decentralizace veřejné správy. Sub-lokální části municipalit v jednotlivých státech mají různé míry autonomie. České obecní zřízení definuje institut statutárního města, která se mohou členit na městské části. Oproti těmto městům musí hl. m. Praha své území členit na městské části. Hl. m. Praha má však specifické postavení obce, kraje a hlavního města zároveň, což znamená, že se zde kumulují pravomoci jak obcí, tak krajů. Toto specifické postavení je zvýrazněno i tím, že oproti jiným statutárním městům v České republice je spravována vlastním zákonem. Tato práce si dává za cíl analyzovat a zhodnotit míru autonomie městských částí hl. m. Prahy. Dále také, zda současné nastavení míry autonomie odpovídá reálným potřebám městských částí v hl. m. Praze.
Autonomie samospráv městských částí: případová studie hl. m. Prahy
Iran, Jakub ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Průdková, Karolína (oponent)
1 Anotace Téměř každé evropské hlavní město je členěno na sub-lokální části. Toto územní dělení je důsledek decentralizace veřejné správy. Sub-lokální části municipalit v jednotlivých státech mají různé míry autonomie. České obecní zřízení definuje institut statutárního města, která se mohou členit na městské části. Oproti těmto městům musí hl. m. Praha své území členit na městské části. Hl. m. Praha má však specifické postavení obce, kraje a hlavního města zároveň, což znamená, že se zde kumulují pravomoci jak obcí, tak krajů. Toto specifické postavení je zvýrazněno i tím, že oproti jiným statutárním městům v České republice je spravována vlastním zákonem. Tato práce si dává za cíl analyzovat a zhodnotit míru autonomie městských částí hl. m. Prahy. Dále také, zda současné nastavení míry autonomie odpovídá reálným potřebám městských částí v hl. m. Praze.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.