Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effects of management and natural disturbance on oribatid mites in montane forest
FARSKÁ, Jitka
The thesis studied effects of forest management and natural disturbance on oribatid mites in montane forests in South Bohemia (Czech Republic). We focused on the influence of (1) spruce monoculture establishment on the former beech forest, (2) management intensification in spruce forest and (3) forest dieback after bark-beetle outbreak. The impacts were pronounced especially like changes in species composition and distribution of functional traits.
Microarthropods and microbial participation in oak and beech litter decomposition
Farská, Jitka ; Jínová, Kristýna ; Jirout, Jiří ; Petrásek, Jiří ; Čápová, Lenka ; Rusek, Josef ; Krištůfek, Václav ; Elhottová, Dana ; Starý, Josef
The aim of our work was to describe the impact of a simulated vegetation zone shift to higher altitudes (i) on the quantity and quality of microarthropods and microbial communities, and (ii) on the decomposition rate of allochthonous leaf litter. In November 2002, 480 litterbags filled with oak or beech leaf litter were placed into spruce and beech forests (950 m a. s. l.) on Kleť Mt. (1083 m; Blanský les Protected Landscape Area, South Bohemia). Three different mesh sizes were used for certain soil biota exclusion: > 2 mm, 0.5 mm and 42 μm. Litterbags were sampled after 2, 4, 6, 12, 24 and 36 months of exposure in the field. Litter pH and moisture were determined in the laboratory immediately after retrieval. Soil microarthropods (Oribatida, Gamasida and Collembola) were extracted using Tullgren funnels. Soil bacteria and micromycetes were isolated using the dilution plate method and specific growth media.
Dlouhodobý vliv různého lesního managementu na biodiverzitu půdní mesofauny (Oribatida, Collembola) ve smrkových porostech NP Šumava
Farská, Jitka ; Jínová, Kristýna
Cíl našeho výzkumu je srovnat společenstva pancířníků a chvostoskoků v klimaxových smrkových lesích a ve smrkových monokulturách. Půdní vzorky byly odebírány na pěti lokalitách v NP Šumava (5 v klimaxovém smrkovém lese a 5 ve smrkové monokultuře) a půdní mesofauna byla extrahována. Pancířníci a chvostoskoci byli určeni do druhů. Předběžné výsledky ukazují kvalitativní a kvantitativní změny ve struktuře společenstev. Některé euedafické druhy se nevyskytují ve smrkových monokulturách pokud je porovnáme s klimaxovými smrkovými lesy. Je známo, že lesnické hospodaření ovlivňuje společenstva půdní fauny, která jsou velmi citlivá na kolísání půdní vlhkosti a teploty.
Přitažlivost listového opadu pro pancířníky – experiment s opadovými sáčky
Farská, Jitka
V průběhu jednoho roku byli studováni pancířníci v opadových sáčcích a půdních vzorcích. Opadové sáčky s dubovým a bukovým opadem byly umístěny v bukovém a smrkovém lese na Kleti (CHKO Blanský Les, Česká republika). Byly studovány čtyři kombinace les-opad – dubový opad v bukovém lese, dubový opad ve smrkovém lese, bukový opad v bukovém lese, bukový opad ve smrkovém lese. Půdní vzorky byly odebrány z dubového, bukového a smrkového lesa. Druhová diverzita pancířníků v sáčcích se zvyšovala v průběhu dekompozice. Společenstva pancířníků v sáčcích umístěných ve smrkovém lese měla vyšší druhovou bohatost (59 druhů) než společenstva v sáčcích z bukového lesa (33 druhů). Druhové složení bylo závislé na typu lesa, v kterém byly sáčky umístěné. Vliv druhu opadu, kterým byly sáčky naplněné, byl nižší. Byla porovnána společenstva v půdních vzorcích a opadových sáčcích.
Změny ve společenstvech půdní mikroflóry a mesofauny během rozkladu listového opadu ve dvou vegetačních zónách - litter bag experiment
Jirout, Jiří ; Petrásek, Jiří ; Čápová, Lenka ; Farská, Jitka ; Jínová, Kristýna ; Rusek, Josef ; Krištůfek, Václav ; Elhottová, Dana ; Starý, Josef ; Nováková, Alena
Terénním experimentem byla testována hypotéza, zda je autochtonní půdní mikroflóra a mesofauna schopna ve vyšší vegetační zóně rozkládat listový opad z nižších zón. Sáčky (litterbags) s listovým opadem buku (.i.Fagus sylvatica./i. L.) a dubu (.i.Quercus robur./i. L.) byly exponovány v bukovém a smrkovém lese na Kleti(CHKO Blanský les). Rozmístění exponovaných sáčků simulovalo globálním oteplováním předpokládaný posun vegetačních zón do vyšších nadmořských výšek. Pro zamezení vstupu určitých skupin edafonu byly použity silonové síťky s různou velikostí ok (42 µm, 0,5 mm, 2 mm). Byly sledovány sukcesní změny vybraných společenstev edafonu (půdní bakterie a mikromycety, pancířníci (Oribatida), parazitiformní roztoči (Gamasida), chvostoskoci (Collembola)) v průběhu dvou let experimentu. Na počátku experimentu (listopad 2002) bylo založeno 480 sáčků. Po 2, 4, 6, 12, a 24 měsících expozice v terénu byla odebrána vždy část sáčků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.