Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metabolizmus tukové tkáně a geneticky modifikované myší modely
Irodenko, Ilariia ; Bardová, Kristina (vedoucí práce) ; Železná, Blanka (oponent)
Tuková tkáň hraje důležitou roli v hospodaření s energií v těle. Metabolizmus tukové tkáně zahrnuje procesy lipolýzy a lipogeneze, kterými tuková tkáň kontroluje mobilizaci a ukládání lipidů a jejich distribuci v organizmu. Kromě toho je tuková tkáň endokrinním orgánem, který produkuje cytokiny a adipokiny, a tím zajištuje komunikaci s jinými orgány a tkáněmi. Hlavním procesem lipogeneze je syntéza triacylglycerolů, která zahrnuje enzymy monoacylglycerol- acyltransferázu a diacylglycerol-acyltransferázu pro ukládaní triacylglycerolů ve formě tukových kapének. Naopak hlavní enzymy lipolýzy triacylglycerolová lipáza a hormon senzitivní lipáza zabezpečují dostatek energie ostatním tkáním. Oxidace mastných kyselin v hnědé tukové tkání vytváří teplo v těle pomocí odpřahujícího proteinu 1. Signální dráhy účastnící se lipolýzy a termogeneze zahrnují adrenergní receptory. Studium termogenní funkce odpřahujícího proteinu a metabolizmu tukové tkáně může být využito i při léčbě obezity a metabolických poruch.
Účinky analogů peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP) a neuropeptidu FF (NPFF) in vitro a in vivo
Tichá, Anežka ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Železná, Blanka (oponent)
Peptid uvolňující prolaktin (PrRP) a neuropeptid FF (NPFF) patří do skupiny RF-amidů. Tyto peptidy se vyznačují stejnými C-koncovými aminokyselinovými sekvencemi (R-F-NH2) a podobnými biologickými aktivitami. PrRP byl objeven jako endogenní ligand sirotčího receptoru GPR10, který byl schopný vyvolat uvolňování prolaktinu in vitro a in vivo, avšak brzy bylo zjištěno, že to není primární funkcí tohoto peptidu. Jelikož se PrRP a GPR10 nachází v částech mozku, které jsou zodpovědné za regulaci příjmu potravy a protože se u myší s vyřazeným genem pro GPR10 nebo PrRP objevuje hyperfagie a obezita, je PrRP pokládán za anorexigenní peptid. V této studii byl zkoumán vztah mezi PrRP a NPFF ve vazebných testech a spouštění buněčné signalizace MAPK/ERK1/2 in vitro a in vivo v testu příjmu potravy a analgetickém testu na myších. V in vitro experimentech bylo prokázáno, že PrRP se váže k potkaní hypofyzární buněčné linii RC-4B/C, která obsahuje GPR10 receptor, s velkou afinitou. Oproti tomu NPFF, jeho stabilní analog 1DMe a antagonista RF9 se k receptoru GPR10 nevázaly až do koncentrace 10-5 M. NPFF, 1DMe a PrRP se vázaly na membrány buněk CHO-K1 s transfektovaným lidským NPFF2 receptorem s vysokou afinitou, avšak RF9 se vázal s afinitou nízkou, řádově 10-7 M, oproti tvrzením publikovaným v literatuře. In vivo...
Studium proteinů sekretovaných samčím reprodukčním traktem
Cozlová, Nina ; Postlerová, Pavla (vedoucí práce) ; Železná, Blanka (oponent) ; Antalíková, Jana (oponent)
1 AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt Proteiny sekretované samčím reprodukčním traktem hrají významnou roli v post- testikulárním vývoji spermie a v následných krocích reprodukčního procesu vedoucích k oplození. Epididymální maturace spermií je klíčovou událostí reprodukčního procesu. Spermie procházející epididymem prodělává významné změny působením proteolytických enzymů a glykosidas. Proteinasy a jejich inhibitory hrají důležitou roli téměř ve všech fyziologických procesech a jsou přítomny ve všech tkáních a tělních tekutinách. Inhibitor akrosinu (AI) chrání spermie a epitel reprodukčního traktu před nežádoucí proteolytickou degradací a vazebná místa pro zona pellucida (ZP) na plasmatické membráně spermie. Z kančího reprodukčního traktu byl izolován AI ze semenné plasmy a z povrchu spermie. Pomocí polyklonální protilátky jsme detekovali AI v extraktech z cauda epididymis, semenných vaků, prostaty, Cowperových žláz. Imunofluorescenční technikou jsme vizualizovali AI v epitelu i lumen orgánu a na povrchu epididymálních a ejakulovaných spermií a byl nalezen narůstající signál pro AI podél epididymu. Genová exprese mRNA pro AI byla pozitivní v epididymu, semenných vacích, prostatě, Cowperových žlázách a signál vzrůstal i podél epididymu. AI byl detekován také v epididymální tekutině a na spermiích podél...
Metabolizmus tukové tkáně a geneticky modifikované myší modely
Irodenko, Ilariia ; Bardová, Kristina (vedoucí práce) ; Železná, Blanka (oponent)
Tuková tkáň hraje důležitou roli v hospodaření s energií v těle. Metabolizmus tukové tkáně zahrnuje procesy lipolýzy a lipogeneze, kterými tuková tkáň kontroluje mobilizaci a ukládání lipidů a jejich distribuci v organizmu. Kromě toho je tuková tkáň endokrinním orgánem, který produkuje cytokiny a adipokiny, a tím zajištuje komunikaci s jinými orgány a tkáněmi. Hlavním procesem lipogeneze je syntéza triacylglycerolů, která zahrnuje enzymy monoacylglycerol- acyltransferázu a diacylglycerol-acyltransferázu pro ukládaní triacylglycerolů ve formě tukových kapének. Naopak hlavní enzymy lipolýzy triacylglycerolová lipáza a hormon senzitivní lipáza zabezpečují dostatek energie ostatním tkáním. Oxidace mastných kyselin v hnědé tukové tkání vytváří teplo v těle pomocí odpřahujícího proteinu 1. Signální dráhy účastnící se lipolýzy a termogeneze zahrnují adrenergní receptory. Studium termogenní funkce odpřahujícího proteinu a metabolizmu tukové tkáně může být využito i při léčbě obezity a metabolických poruch.
Studium proteinů sekretovaných samčím reprodukčním traktem
Cozlová, Nina ; Postlerová, Pavla (vedoucí práce) ; Železná, Blanka (oponent) ; Antalíková, Jana (oponent)
1 AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt Proteiny sekretované samčím reprodukčním traktem hrají významnou roli v post- testikulárním vývoji spermie a v následných krocích reprodukčního procesu vedoucích k oplození. Epididymální maturace spermií je klíčovou událostí reprodukčního procesu. Spermie procházející epididymem prodělává významné změny působením proteolytických enzymů a glykosidas. Proteinasy a jejich inhibitory hrají důležitou roli téměř ve všech fyziologických procesech a jsou přítomny ve všech tkáních a tělních tekutinách. Inhibitor akrosinu (AI) chrání spermie a epitel reprodukčního traktu před nežádoucí proteolytickou degradací a vazebná místa pro zona pellucida (ZP) na plasmatické membráně spermie. Z kančího reprodukčního traktu byl izolován AI ze semenné plasmy a z povrchu spermie. Pomocí polyklonální protilátky jsme detekovali AI v extraktech z cauda epididymis, semenných vaků, prostaty, Cowperových žláz. Imunofluorescenční technikou jsme vizualizovali AI v epitelu i lumen orgánu a na povrchu epididymálních a ejakulovaných spermií a byl nalezen narůstající signál pro AI podél epididymu. Genová exprese mRNA pro AI byla pozitivní v epididymu, semenných vacích, prostatě, Cowperových žlázách a signál vzrůstal i podél epididymu. AI byl detekován také v epididymální tekutině a na spermiích podél...
Účinky analogů peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP) a neuropeptidu FF (NPFF) in vitro a in vivo
Tichá, Anežka ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Železná, Blanka (oponent)
Peptid uvolňující prolaktin (PrRP) a neuropeptid FF (NPFF) patří do skupiny RF-amidů. Tyto peptidy se vyznačují stejnými C-koncovými aminokyselinovými sekvencemi (R-F-NH2) a podobnými biologickými aktivitami. PrRP byl objeven jako endogenní ligand sirotčího receptoru GPR10, který byl schopný vyvolat uvolňování prolaktinu in vitro a in vivo, avšak brzy bylo zjištěno, že to není primární funkcí tohoto peptidu. Jelikož se PrRP a GPR10 nachází v částech mozku, které jsou zodpovědné za regulaci příjmu potravy a protože se u myší s vyřazeným genem pro GPR10 nebo PrRP objevuje hyperfagie a obezita, je PrRP pokládán za anorexigenní peptid. V této studii byl zkoumán vztah mezi PrRP a NPFF ve vazebných testech a spouštění buněčné signalizace MAPK/ERK1/2 in vitro a in vivo v testu příjmu potravy a analgetickém testu na myších. V in vitro experimentech bylo prokázáno, že PrRP se váže k potkaní hypofyzární buněčné linii RC-4B/C, která obsahuje GPR10 receptor, s velkou afinitou. Oproti tomu NPFF, jeho stabilní analog 1DMe a antagonista RF9 se k receptoru GPR10 nevázaly až do koncentrace 10-5 M. NPFF, 1DMe a PrRP se vázaly na membrány buněk CHO-K1 s transfektovaným lidským NPFF2 receptorem s vysokou afinitou, avšak RF9 se vázal s afinitou nízkou, řádově 10-7 M, oproti tvrzením publikovaným v literatuře. In vivo...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: