Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výběr a implementace virtuálního hlasového asistenta
Dvořák, Petr ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného hlasového automatu a následně výběrem a implementací virtuálního hlasového asistenta do prostředí společnosti. Práce zahrnuje teoretická východiska, analýzu společnosti a podrobný popis procesu implementace.
Formy zadávání a zpracování textových dat a informací v podnikových IS - trendy a aktuální praxe
Válková, Jana ; Stanovská, Iva (vedoucí práce) ; Hais, Petr (oponent)
Tato práce seznamuje čtenáře se základními druhy zadávání a zpracování textových dat a informací včetně jejich historického kontextu i výhledu do budoucnosti a předkládá aktuální trendy mezi technologiemi vstupu dat do počítače, které jsou konfrontovány s praxí. První část práce tvoří souhrn informací o jednotlivých formách zadávání a zpracování textových dat a informací, následně jsou představeny technologické trendy na trhu se zaměřením na systémy automatického rozpoznávání řeči spolu s možnostmi jejich uplatnění v podnikové sféře, včetně praktických zkušeností s některými z nich. Závěr této práce tvoří průzkum mezi českými IT podniky, na jehož základě bylo navrženo, jaké technologie by měly být využity jako součást informačních systémů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.