Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rodinný dům s provozovnou v Bochoři
Kubík, Tomáš Jiří ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na novou výstavbu rodinného domu s provozovnou jezdeckých potřeb v Bochoři, katastrální území Bochoř. Navržena byla tak, aby splňovala všechny požadavky investora. Objekt je členěn do obytné části a provozovny se zázemím. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Konstrukční systém zděný z cihelných bloků a ztraceného bednění. Zastřešen členitou valbovou střechou z dřevěných vazníků. Nachází se na rovinatém terénu pozemku. Bakalářská práce je zpracována dle zadání ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Hipoturistika
Oulická, Dominika ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Bartůněk, Dušan (oponent)
Název: Hipoturistika Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je provést rešerši literatury o relativně novém způsobu turistiky - o hipoturistice. Přesněji, základem je vysvětlit, co hipoturistika znamená, náhled do historie koní a současnosti, vysvětlit systém a metodiku jezdeckých stezek, význam stanic, osvětlit péči o koně a připomenout, co všechno by měl jezdec zařídit, než vyjede na putování. Rešerše: Pro zpracování rešerše jsem čerpala jak z české, tak zahraniční literatury, využila jsem také internetových stránek. Snažila jsem se načerpat co nejvíce informací o daném tématu a zpracovat je do srozumitelné, navazující a přehledné formy. Závěr: Při sběru informací jsem byla překvapená, jak málo lidí se hipoturistikou zabývá ve svých pracích, a že existuje jen pár autorů a publikací, jež se touto problematikou zabývají. Hipoturistika se i nadále od svého vzniku pomalu, ale úspěšně rozvíjí. Jen v oblasti, kde na Šumavě žiji, je například 17 evidovaných stanic. V Jihočeském kraji je jich již přes 117. Také jsem zjistila, jak velice důležité je cestu dobře naplánovat a znát podrobností péče o koně a jejich vybavení. Český projekt hipoturistiky se inspiroval v cizích zemích, jako například v Rakousku, Německu, Anglii, USA a Austrálii, kde je jezdecká turistika už dávno realizována. Klíčová slova:...
Arms and equestrian equipment in the 8th−10th-century Central Europe. Arms as artefacts and grave goods in the Moravian Slavs and their neighbours
Poláček, Lumír ; Kouřil, Pavel
This volume is a collection of 25 conference papers dealing with the arms and equestrian equipment in the East and Central Europe between the 8th and 10th centuries. It brings a wide variety of issues, from typology and chronology through manufacturing technology and a practical application of artefacts to the general questions of medieval warfare. It presents finds both from the settlement and grave contexts. The predominant archaeological perspective is completed by historical and other studies, including a scientific experiment.
Rodinný dům s provozovnou v Bochoři
Kubík, Tomáš Jiří ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na novou výstavbu rodinného domu s provozovnou jezdeckých potřeb v Bochoři, katastrální území Bochoř. Navržena byla tak, aby splňovala všechny požadavky investora. Objekt je členěn do obytné části a provozovny se zázemím. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Konstrukční systém zděný z cihelných bloků a ztraceného bednění. Zastřešen členitou valbovou střechou z dřevěných vazníků. Nachází se na rovinatém terénu pozemku. Bakalářská práce je zpracována dle zadání ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Hipoturistika
Oulická, Dominika ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Bartůněk, Dušan (oponent)
Název: Hipoturistika Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je provést rešerši literatury o relativně novém způsobu turistiky - o hipoturistice. Přesněji, základem je vysvětlit, co hipoturistika znamená, náhled do historie koní a současnosti, vysvětlit systém a metodiku jezdeckých stezek, význam stanic, osvětlit péči o koně a připomenout, co všechno by měl jezdec zařídit, než vyjede na putování. Rešerše: Pro zpracování rešerše jsem čerpala jak z české, tak zahraniční literatury, využila jsem také internetových stránek. Snažila jsem se načerpat co nejvíce informací o daném tématu a zpracovat je do srozumitelné, navazující a přehledné formy. Závěr: Při sběru informací jsem byla překvapená, jak málo lidí se hipoturistikou zabývá ve svých pracích, a že existuje jen pár autorů a publikací, jež se touto problematikou zabývají. Hipoturistika se i nadále od svého vzniku pomalu, ale úspěšně rozvíjí. Jen v oblasti, kde na Šumavě žiji, je například 17 evidovaných stanic. V Jihočeském kraji je jich již přes 117. Také jsem zjistila, jak velice důležité je cestu dobře naplánovat a znát podrobností péče o koně a jejich vybavení. Český projekt hipoturistiky se inspiroval v cizích zemích, jako například v Rakousku, Německu, Anglii, USA a Austrálii, kde je jezdecká turistika už dávno realizována. Klíčová slova:...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.