Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Termočlánkový simulátor
Nermut, Martin ; Michalec, Jaroslav (oponent) ; Klusáček, Stanislav (vedoucí práce)
NERMUT, M. Termočlánkový simulátor. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 62 s. Pedagogický vedoucí bakalářské práce Ing. Stanislav Klusáček. Konzultant Ing. Miroslav Krupa, - IDC Brno, Honeywell s.r.o. Cílem práce je návrh a konstrukce příručního termočlánkového simulátoru, vhodného do laboratoře i do provozu. Přístroj lze ovládat ručně nebo linkou RS232. Důraz je kladen na všestrannost přístroje, snadné ovládání, bezpečný provoz (galvanické oddělení), řádně provedenou teplotní kompenzaci studeného konce, snadnou kalibraci nelinearity. Zadavatelem práce je IDC Honeywell Brno. Základní prameny: - Katalog firmy OMEGA (Temperature Handbook) - Manuály přístrojů OMEGA (www.omega.com) - Katalogové listy termočlánkových simulátorů jiných výrobců (zdroj: internet) - Isotech Traceable Book – Temperature Calibrabration (www.isotech.co.uk) - BELZA J., Nabíječka Li-ion článků (www.belza.cz) Přílohy: - Návod k použití realizovaného přístroj - Elektrické schéma - Kalibrační data - CD (zdrojový kód)
Měření teploty termočlánky
Melničuk, Petr ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce se zabývá měřením teploty pomocí termočlánků, které patří do skupiny dotykových teploměrů, tudíž musí přijít do kontaktu s měřeným médiem. Mezi jejich výhody patří veliká flexibilita, díky možnosti použití kombinace různý druhů materiálů a tím dosažení různých rozsahů teplot, které se pohybují v rozmezí od -200 do 1800 . Pokud by byl termočlánek zvolen nevhodně, mohlo by docházet při měření k systematické odchylce a v některých případech až ke znehodnocení měření. Na základě literární studie byla popsána jednotlivá provedení a uvedeny příklady měření kapalin, plynů a tuhých těles v technické praxi. Dále byl také proveden experiment, ve kterém byly porovnány tři různé termočlánky typu ‚K‘ a vyhodnoceny odchylky mezi jednotlivými měřeními.
Měření teploty výfukových plynů u proudového motoru
Tunkr, Pavel ; Beneš, Petr (oponent) ; Havránek, Zdeněk (vedoucí práce)
V této bakalářské práci jsou na úvod stručně popsány proudové motory, jejich princip a metody měření teploty výfukových plynů. Jsou zde uvedeny možné druhy snímačů teploty a vybrán vhodný typ snímače pro danou aplikaci. Je zde řešeno propojení snímače teploty a převodníku. V další části je zpracován návrh elektronického převodníku teplota/napětí a jeho simulace pomocí programu NI Multisim. Po realizaci funkčního vzorku a změření jeho parametrů jsou zde publikována naměřená data a dosažené výsledky.
Měření teploty termočlánky
Melničuk, Petr ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce se zabývá měřením teploty pomocí termočlánků, které patří do skupiny dotykových teploměrů, tudíž musí přijít do kontaktu s měřeným médiem. Mezi jejich výhody patří veliká flexibilita, díky možnosti použití kombinace různý druhů materiálů a tím dosažení různých rozsahů teplot, které se pohybují v rozmezí od -200 do 1800 . Pokud by byl termočlánek zvolen nevhodně, mohlo by docházet při měření k systematické odchylce a v některých případech až ke znehodnocení měření. Na základě literární studie byla popsána jednotlivá provedení a uvedeny příklady měření kapalin, plynů a tuhých těles v technické praxi. Dále byl také proveden experiment, ve kterém byly porovnány tři různé termočlánky typu ‚K‘ a vyhodnoceny odchylky mezi jednotlivými měřeními.
Měření teploty výfukových plynů u proudového motoru
Tunkr, Pavel ; Beneš, Petr (oponent) ; Havránek, Zdeněk (vedoucí práce)
V této bakalářské práci jsou na úvod stručně popsány proudové motory, jejich princip a metody měření teploty výfukových plynů. Jsou zde uvedeny možné druhy snímačů teploty a vybrán vhodný typ snímače pro danou aplikaci. Je zde řešeno propojení snímače teploty a převodníku. V další části je zpracován návrh elektronického převodníku teplota/napětí a jeho simulace pomocí programu NI Multisim. Po realizaci funkčního vzorku a změření jeho parametrů jsou zde publikována naměřená data a dosažené výsledky.
Termočlánkový simulátor
Nermut, Martin ; Michalec, Jaroslav (oponent) ; Klusáček, Stanislav (vedoucí práce)
NERMUT, M. Termočlánkový simulátor. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 62 s. Pedagogický vedoucí bakalářské práce Ing. Stanislav Klusáček. Konzultant Ing. Miroslav Krupa, - IDC Brno, Honeywell s.r.o. Cílem práce je návrh a konstrukce příručního termočlánkového simulátoru, vhodného do laboratoře i do provozu. Přístroj lze ovládat ručně nebo linkou RS232. Důraz je kladen na všestrannost přístroje, snadné ovládání, bezpečný provoz (galvanické oddělení), řádně provedenou teplotní kompenzaci studeného konce, snadnou kalibraci nelinearity. Zadavatelem práce je IDC Honeywell Brno. Základní prameny: - Katalog firmy OMEGA (Temperature Handbook) - Manuály přístrojů OMEGA (www.omega.com) - Katalogové listy termočlánkových simulátorů jiných výrobců (zdroj: internet) - Isotech Traceable Book – Temperature Calibrabration (www.isotech.co.uk) - BELZA J., Nabíječka Li-ion článků (www.belza.cz) Přílohy: - Návod k použití realizovaného přístroj - Elektrické schéma - Kalibrační data - CD (zdrojový kód)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.