Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
The occurrence of mycotoxins in feed materials
Twumasi, Edward
Mykotoxiny jsou sekundární toxické metabolity, produkované několika rody Aspergillus, Fusarium a Penicillium vyskytují se v potravinách a krmivech. Mykotoxiny, které se vyznačují značnou globální pozorností, zejména aflatoxiny, ochratoxin A, toxin T-2, deoxynivanelol, fumonisiny, zearalenon, citrinin, patulin a námelové alkaloidy. Pokusná skupina ječmene (varianta A) byla ošetřena přípravkem Hutton (0,8 l / ha při BBCH 36) + Zantara (1,5 l / ha, BBCH 65). Další skupina (varianta B) byla ošetřena kombinací Huttonu (0,8 l / ha, BBCH 36) + Prosaro EC250 (0,75 L / ha, BBCH 65). Kontrolní skupina, použitá pro srovnání s ošetřenými vzorky, byla neošetřena. Ječmen byl sklízen v plné zralosti. Vzorky ječmene byly analyzovány pomocí kapalinové chromatografie. Ve vzorcích bylo analyzováno celkem 57 mykotoxinů. Výhodou této techniky je schopnost detekovat širokou škálu mykotoxinů, včetně maskovaných mykotoxinů a těch, které jsou přítomny na nízké hladině. V této studii byly zjištěny následující mykotoxiny: deoxynivalenol, deoxynivalenol-3-glukosid, 3-acetyl-deoxynivalenol, 15-acetyl-deoxynivalenol, zearalenol, β-zearalenol, enniatin A, enniatin A1, eniniatin B, enniatin B1 , alternariol, alternariol a methyl-ether. Výsledky této studie navíc naznačují, že výskyt mykotoxinů po antifungálním ošetření může eliminovat určité skupiny mykotoxinů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.