Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The potential of deep seabed polymetallic nodules
Tormová, Lucia ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent)
Polymetalické konkrece oceánského dna jsou jedním z hlavních typů nekonvenčních rudných zdrojů. Oceánské ložiska surovin představují potenciální zdroj řady kovů, jejichž pevninská ložiska v nejbližší budoucnosti mají omezenou životnost. Proces geologického průzkumu oceánského dna se dá považovat za počátek kvalitativně nové etapy v procesu získávání nerostných surovin. Pokračování probíhajících prací na ložisku polymetalických konkrécií v zóně Clarion-Clipperton je považováno za vážný úkol do roku 2025, se zřetelem na pokrok ve vytvoření účinné těžební jednotky a aplikací moderních technologií pro extrakci hlavních kovů: manganu, niklu, mědi a kobaltu. Předpokladem racionálního využití oceánských zdrojů je ochrana přírodního oceánského prostředí. Zkoumaná je efektivita projektu těžby polymetalických konkrécií v konkrétním ložisku zóny Clarion-Clipperton, která je průzkumnou oblastí organizace IOM -- v rozsahu roční těžby 2,2 Mt mokrých konkrécií pro rok 2025.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.