Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příčiny zvýšeného rizika abúzu drog u dospívajících
Rychnovská, Simona ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou užívání drog u dospívající populace. Cílem práce je zjišťování, co riziko nadměrného užívání drog způsobuje. Zaměření vychází z nárůstu drogově závislých dospívajících v ČR a z nutnosti tuto problematiku systémově řešit. V naší republice existují výzkumy, které se snaží především varovat děti a dospívající před užíváním drog. Ve své práci se ovšem věnuji důvodům, proč se pubescenti a adolescenti rozhodnou drogu vyzkoušet a nadále ji užívat jako řešení svých problémů. Práce se skládá z pěti obsahově na sebe navazujících kapitol. První kapitola se věnuje období dospívání, vymezení tohoto vývojového období časově a z pohledu různých teorií. Druhá kapitola se zabývá změnami v pubescenci a adolescenci. Nejprve se zaměřuje na biologické změny, dále na psychické a sociální. Třetí kapitola se věnuje užíváním drog a jeho následkům včetně popisu fyzické a psychické závislosti. Také jsou v této kapitole rozebírány podrobněji účinky nejužívanějších drog v České republice. Čtvrtá kapitola obsahuje shrnutí příčin užívání drog v dospívání. Poslední kapitola je věnována možnostem prevence a resocializace jedince. Práce také obsahuje návrh projektu výzkumu, kde je rozebírána problematika, cíle a hypotézy. Dále je popsán výzkumný vzorek, metoda sběru dat a způsoby...
Příčiny zvýšeného rizika abúzu drog u dospívajících
Rychnovská, Simona ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou užívání drog u dospívající populace. Cílem práce je zjišťování, co riziko nadměrného užívání drog způsobuje. Zaměření vychází z nárůstu drogově závislých dospívajících v ČR a z nutnosti tuto problematiku systémově řešit. V naší republice existují výzkumy, které se snaží především varovat děti a dospívající před užíváním drog. Ve své práci se ovšem věnuji důvodům, proč se pubescenti a adolescenti rozhodnou drogu vyzkoušet a nadále ji užívat jako řešení svých problémů. Práce se skládá z pěti obsahově na sebe navazujících kapitol. První kapitola se věnuje období dospívání, vymezení tohoto vývojového období časově a z pohledu různých teorií. Druhá kapitola se zabývá změnami v pubescenci a adolescenci. Nejprve se zaměřuje na biologické změny, dále na psychické a sociální. Třetí kapitola se věnuje užíváním drog a jeho následkům včetně popisu fyzické a psychické závislosti. Také jsou v této kapitole rozebírány podrobněji účinky nejužívanějších drog v České republice. Čtvrtá kapitola obsahuje shrnutí příčin užívání drog v dospívání. Poslední kapitola je věnována možnostem prevence a resocializace jedince. Práce také obsahuje návrh projektu výzkumu, kde je rozebírána problematika, cíle a hypotézy. Dále je popsán výzkumný vzorek, metoda sběru dat a způsoby...
Programy zacházení s drogově závislými v českých věznicích
PŘIBYLOVÁ, Eliška
Drogová závislost představuje problém, který se negativně dotýká celé společnosti. Pokud se drogově závislá osoba dostane do výkonu trestu odnětí svobody, je nutné tuto situaci řešit. Existují zde různé programy zacházení, které jsou vykonávány v bezdrogových zónách nebo specializovaných odděleních. V začátcích je v českých věznicích poskytování substituční léčby a programů harm reduction. Podporu a pomoc poskytují také neziskové organizace, sdružené pod Asociací nestátních organizací v sekci Drogové služby ve vězení. Vězeňská služba České republiky se snaží eliminovat abúzus drog prostřednictvím protidrogových opatření, mezi která patří například monitoring drog. Programům zacházení, protidrogovým opatřením, službám neziskových organizací a abúzu drog ve věznicích jsem se věnovala teoreticky v první části práce. Ve druhé části práce jsem tuto problematiku konkrétněji popsala prostřednictvím rozhovorů s odborníky z věznic a neziskové organizace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.