National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Theory and practices of fire prevention and civic defense at basic schools
Vybíralová, Zuzana ; Spálenková, Marta (referee) ; Novák, Jaromír (advisor)
Theoretical basis is compiled (laws, notices, projects). Detailed description of preventive educational activity in fire prevention and civic defense in basic schools project Hasík is given. Improvements in children's knowledge level after introducing the project into education system are assessed. Further improvements are suggested.
The foreign children's complex "PERMON": situation of the children and adequacy of services
Vybíralová, Zuzana ; Pazlarová, Hana (advisor) ; Matoušek, Oldřich (referee)
Práce je zaměřena na problematiku nezletilých cizinců bez doprovodu na území ČR. Nezletilým cizincem bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která se nachází na území našeho státu bez doprovodu rodičů případně jiných zákonných zástupců a nebo se jejich zákonní zástupci o ní nemohou či nechtějí postarat. Nejčastější příčiny, pro které děti opouštějí svou zemi, patří nedostatek ochrany ze strany státu, rozpad rodiny, strach vyvolaný válečným konfliktem nebo chudoba. Tyto děti jsou v ČR umisťovány do Zařízení pro děti-cizince. Jedná se o státní příspěvkovou organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Její součástí je diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, speciální základní škola a praktická škola. Ústřední otázkou, kterou se práce zabývá je, zda část zařízení sídlící v areálu Permon uspokojivě naplňuje potřeby svých klientů. V práci je věnován prostor popisu legislativního kontextu dané oblasti, situace nezletilého bez doprovodu po příchodu na území ČR, některým principům zacházení s dětmi-cizinci a postupům vhodným při jednání s touto skupinou dětí. Dále je blíže charakterizováno Zařízení pro děti-cizince se zaměřením na areál Permon. Teoretická část se zabývá i základními potřebami dětí, potřebami nezletilých bez doprovodu a specifice jejich situace. Cílem práce je...
Theory and practices of fire prevention and civic defense at basic schools
Vybíralová, Zuzana ; Spálenková, Marta (referee) ; Novák, Jaromír (advisor)
Theoretical basis is compiled (laws, notices, projects). Detailed description of preventive educational activity in fire prevention and civic defense in basic schools project Hasík is given. Improvements in children's knowledge level after introducing the project into education system are assessed. Further improvements are suggested.
Cult of St. John of Nepomuk and selected monuments in South Bohemia
VYBÍRALOVÁ, Zuzana
The main theme of this bachelor thesis is the cult of patron saint and martyr St. John of Nepomuk. First I focus on his life and tragic death and then I continue with description of a development of the cult. This part I extend with chapters dealing with Nepomuck's festivities homiletics and songs. Next I examine iconography of St. John of Nepomuk and present examples of portrayal of the saint in solitary scenes and narratives cycles. The following part of the thesis contains comprehensive summary of extensive use of St. John's monuments and it contains presentation of particular churches in Prague and regions of Bohemia. In the last chapter I deal with chronological description of individual St. John of Nepomuk's churches located in South Bohemian Region.

See also: similar author names
4 VYBÍRALOVÁ, Zuzana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.