National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Models of arithmetic and rich theories
Glivický, Petr ; Mlček, Josef (advisor) ; Vopěnka, Petr (referee)
In the present thesis we study the domain of Peano products (in a given model of the Presburger arithmetic (Pr)) as a potentially possible base for a construction of models of the Peano arithmetic (PA). This issue is a special case of the presentation problem which is closely connected to the concept of rich theories. We are especially concerned with one of the basic questions about Peano products domain, i.e. if there exist a pair of Peano products (· , ) such that these products coincide in some slice a: (x)(a · x = a x) and are different below a: (c, d < a)(c · d 6= c d). We reduce this problem to the question if the eliminating set of formulas of the linear arithmetic (LA) is a subset of the set of all existential formulas. We do not solve this problem completely, we only prove that all formulas (x)(z1, z2) , where is a conjunction of equations of terms, are equivalent to existential formulas. We also suggest that the quantifier elimination in the linear arithmetic is considerably more difficult than the elimination in Pr or in the module theory and that it is connected to the problem of description of finitely generated submonoids of Z. We introduce concepts (regular set, standard rationality, saw,... ) and methods which, as we believe, will be essential for an eventual solution of the problem.
Study of Arithmetical Structures and Theories with Regard to Representative and Descriptive Analysis
Glivický, Petr ; Mlček, Josef (advisor) ; Vopěnka, Petr (referee) ; Zlatoš, Pavol (referee)
of doctoral thesis Study of Arithmetical Structures and Theories with Regard to Representative and Descriptive Analysis Petr Glivický We are motivated by a problem of understanding relations between local and global properties of an operation o in a structure of the form B, o , with regard to an application for the study of models B, · of Peano arithmetic, where B is a model of Presburger arithmetic. We are particularly interested in a dependency problem, which we formulate as the problem of describing the dependency closure iclO (E) = {d ∈ Bn ; (∀o, o ∈ O)(o E = o E ⇒ o(d) = o (d))}, where B is a structure, O a set of n-ary operations on B, and E ⊆ Bn. We show, that this problem can be reduced to a definability question in certain expansion of B. In particular, if B is a saturated model of Presburger arithmetic, and O is the set of all (saturated) Peano products on B, we prove that, for a ∈ B, iclO ({a}×B) is the smallest possible, i.e. it contains just those pairs (d0, d1) ∈ B2 for which at least one of di equals p(a), for some polynomial p ∈ Q[x]. We show that the presented problematics is closely connected to the descriptive analysis of linear theories. That are theories, models of which are - up to a change of the language - certain discretely ordered modules over specific discretely ordered...
Models of arithmetic and rich theories
Glivický, Petr ; Vopěnka, Petr (referee) ; Mlček, Josef (advisor)
In the present thesis we study the domain of Peano products (in a given model of the Presburger arithmetic (Pr)) as a potentially possible base for a construction of models of the Peano arithmetic (PA). This issue is a special case of the presentation problem which is closely connected to the concept of rich theories. We are especially concerned with one of the basic questions about Peano products domain, i.e. if there exist a pair of Peano products (· , ) such that these products coincide in some slice a: (x)(a · x = a x) and are different below a: (c, d < a)(c · d 6= c d). We reduce this problem to the question if the eliminating set of formulas of the linear arithmetic (LA) is a subset of the set of all existential formulas. We do not solve this problem completely, we only prove that all formulas (x)(z1, z2) , where is a conjunction of equations of terms, are equivalent to existential formulas. We also suggest that the quantifier elimination in the linear arithmetic is considerably more difficult than the elimination in Pr or in the module theory and that it is connected to the problem of description of finitely generated submonoids of Z. We introduce concepts (regular set, standard rationality, saw,... ) and methods which, as we believe, will be essential for an eventual solution of the problem.
Comparison of ontogenetic and phylogenetic development of understanding of phenomenon infinity in the geometrical context
Krátká, Magdalena ; Vopěnka, Petr (advisor) ; Novotná, Jarmila (referee) ; Potůček, Jiří (referee)
Nekonečno, ať to matematické, filozofické nebo teologické, fascinovalo a fascinuje lidstvo od počátků utváření vědeckého myšlení dodnes. Mnoho matematiků se nechalo omámit slastným pocitem toho, kdo rozřešil záhadu, když filozofovali nad problémy založenými na nekonečnu. Stejný pocit mohou zažít dnešní studenti, když znovu objevují překvapivé vlastnosti nekonečného. Podobné pocity jsem měla při studiu matematické analýzy, teorie množin nebo Zénónových aporií i já. Asi právě proto jsem se rozhodla zabývat se ve své disertační práci nekonečnem. Protože mám i zálibu v historii matematiky a měla jsem to štěstí pracovat pod vedením profesora Petra Vopěnky, bylo nasnadě zaměřit práci právě na srovnání ontogenetického a fylogenetického vývoje porozumění nekonečnu. Práce je rozdělena do 5 kapitol. V elektronické verzi je navíc doplněna o rejstřík pojmů. V první kapitole představuji argumenty pro i proti srovnávání fylogenetického a ontogenetického kognitivního vývoje. Druhá kapitola je exkurzem do historie matematiky se zaměřením na nekonečno, speciálně na výklady bodu, přímky a kontinua a jevů s tím souvisejících. Obsahuje postřehy o pojetí nekonečna od dob antické matematiky až po Cantorovu teorii množin. Tato kapitola mi jednak umožňuje vytypovat hlavní zdroje epistemologických překážek a dále konstruovat...
Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy ; Procházka, Dušan ; Michalec, Miroslav ; Skořepová, Irena ; Tesař, Miroslav ; Fottová, Daniela ; Cudlín, Pavel ; Vopěnka, Petr ; Holá, Šárka ; Cienciala, Emil ; Beranová, Jana ; Černý, Martin
Cílem projektu je vyjasnit, jaký je zdravotní stav lesních porostů a jaká je dynamika změn zdravotního stavu v Národním parku Šumava a Krkonošském národním parku. Víceleté řady údajů o zdravotním stavu lesních porostů navíc umožní analyzovat dlouhodobé trendy ve vývoji lesních porostů, charakter těchto změn a hlavní příčiny těchto změn. Projekt je přímým pokračováním projektů, které byly řešené Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů (IFER) v letech 1993-2000. V rámci uvedených projektů byly vybudovány a udržovány v obou národních parcích sítě monitoračních ploch ve sponu 1x1 km a byl shromážděn rozsáhlý datový materiál, který je managementem parků prakticky využíván. Pro zachování kontinuity získávaných údajů a možnosti vyhodnotit dlouhodobější časové řady je nezbytné zachovat v návrhu projektu kompatibilní metodické řešení. Třetí rok řešení (2004) byl zaměřen na dokončení úkolů, které se týkaly Národního parku Šumava: plošné hodnocení zdravotního stavu lesních porostů, dendrometrická měření v optimalizované síti ploch v NPŠ včetně trvalé fixace ploch pomocí technologie Field-Map, analýza trendů vývoje parametrů zdravotního stavu smrkových porostů v NPŠ, analýza vývoje vybraných faktorů prostředí (depoziční zátěž, usazené srážky, srážkoodtokové poměry, výpočet kritických zátěží aj.) na území NPŠ. Využití údajů ze sítě GEOMON (Česká geologická služba, dále ČGS) a údajů zjištěných v rámci jiných výzkumných projektů, dendroekologická analýza, odvození historie sledovaných porostů na působení stresových faktorů v uplynulých 30 letech. Vytipování hlavní stresových faktorů, ovlivňujících sledované smrkové ekosystémy a odhad regeneračního potenciálu těchto ekosystémů, analýza vývoje zdravotního stavu smrkových porostů ve vztahu k vývoji vybraných faktorů prostředí.
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Správa chráněných krajinných oblastí, Praha ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Vopěnka, Petr ; Holá, Šárka ; Vítová, Gabriela ; Russ, Radek ; Černý, Martin
Cílem projektu bylo shromáždit podklady o lesních ekosystémech v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku (konkrétně lokalit I. zóny SCHKO Jeseníky v oblasti centrální části hlavního hřebene). Řešení se opírá o kombinaci metod pozemní inventarizace lesních ekosystémů, vyhodnocení údajů dálkového průzkumu Země (letecké snímky), zpracování dat v prostředí GIS a postupů pro kvantitativní hodnocení funkcí lesů. Závěrečná zpráva se skládá u několika oddílů: Vyhodnocení současného stavu porostů (statistická inventarizace), interpretace a vyhodnocení leteckých snímků, vyhodnocení zdravotního stavu lesních porostů a formulace doporučení pro podporu řízení mimoprodukčních funkcí.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.