National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Evaluation of pulse Wave Velocity Based on Whole-Body Bioimpedance
Soukup, Ladislav ; Tyšler, Milan (referee) ; Vrba, Jan (referee) ; Vondra, Vlastimil (advisor)
This thesis deals with the methodology of use of whole-body impedance cardiography for evaluation of pulse wave velocity. The first three chapters explain selected hemodynamic properties of the arterial system related to the issue of pulse wave propagation. At the same time the ordinary methods for estimation, its disadvantages and merits has been summarized. Points at issue of whole-body impedance evaluation methodology for pulse wave velocity are researched in second part of this thesis. In order that analysis the procedure for correct methodology has been determined. Particularly determination of reference proximal point for calculation of transit time towards aortic valve, and design and accuracy of transit distance measurement were discussed. Based on the obtained data, a calculation of representative pulse wave velocity to eight limb locations was performed.
Automatic delineation of ECG signals
Vítek, Martin ; Tyšler, Milan (referee) ; Halámek,, Josef (referee) ; Kozumplík, Jiří (advisor)
This dissertation deals with QRS complex detection and ECG delineation. The theoretical part of the work describes basics of electrocardiography, QRS detection approaches, ECG delineation approaches, the standard CSE database and the wavelet transform theory. The practical part of the work describes designed methods of QRS complex detection and ECG delineation. The designed methods are based on a continuous wavelet transform, appropriate scales, appropriate mother wavelet, cluster analysis and leads transformation. The introduced algorithms were evaluated on the standard CSE database. The obtained results are better, than directly comparable results of other methods and accomplished given database criteria. The robustness of designed algorithms was successfully tested on CSE database signals modified by compression and filtering. The proposed ECG delineation algorithm was successfully used as a tool for evaluation of diagnostic distortion of ECG signals modified by compression.
Study of Electrophysiological Function of the Heart in Experimental Cardiology
Ronzhina, Marina ; Tyšler, Milan (referee) ; Halámek, Josef (referee) ; Kolářová, Jana (advisor)
Srdeční poruchy, jejichž příkladem je ischemie myokardu, infarkt, hypertrofie levé komory a myokarditida, jsou v experimentální kardiologii obvykle studovány na modelu izolovaného srdce. Kritéria pro detekci srdečních poruch však nejsou pro zvířecí modely standardizována, což komplikuje srovnání a interpretaci výsledků různých experimentálních studií. Obzvlášť složitá situace nastává při současném výskytu několika patologických jevů, jejichž vzájemná součinnost komplikuje rozpoznání jejich individuálních účinků. Korektní posouzení stavu srdce vyžaduje také zohlednění mnoha faktorů spojených s akvizicí dat. Tato práce je věnována kvantitativnímu hodnocení elektrofyziologických změn způsobených globální ischemií myokardu. Vliv ischemie byl hodnocen pro fyziologická srdce a srdce se zvětšenou levou komorou a dále pro srdce nabarvená napěťově-citlivým barvivem di-4-ANEPPS. Přestože jsou oba fenomény často zastoupeny v animálních studiích, nebyl dosud popsán jejich vliv na manifestaci ischemie v elektrogramech (EG), ani nebyl kvantifikován jejich vliv na přesnost detekčních algoritmů pro identifikaci ischemie. Práce shrnuje kvantitativní změny srdeční funkce vyvolané ischemií (v normálních podmínkách, při hypertrofii levé komory, a při administraci barviva) založené na hodnocení EG a VKG parametrů. Dále práce obsahuje rozbor důležitých aspektů akvizice záznamů, jako je umístění snímacích elektrod, způsob výpočtu deskriptorů z EG a VKG (s použitím výsledků manuálního rozměření záznamů, nebo bez něj) a identifikace okamžiku vývoje ischemie v preparátu. Nedílnou součást práce tvoří návrh, realizace a ověření metod pro automatickou detekci ischemie v experimentálních záznamech. Výsledky práce dokazují, že dosažení opakovatelných a věrohodných výsledků je podmíněno zohledněním všech výše uvedených faktorů souvisejících jak se stavem srdce, tak s metodikou záznamu a analýzy dat.
Simulation of extrasystole in bidomain ventricular model with patient specific geometry
Cocherová, Elena ; Tyšler, Milan
The goal of the study was to simulate electrical activation on the heart ventricles and body surface potentials (BSP) during extrasystole using a realistic homogeneous model of cardiac ventricles and the patient torso. Electrical activation in the ventricular model was started in the known position of the initial ectopic activation confirmed by successful ablation in the left ventricle near the heart base as well as in several other sites near this position. The propagated electrical activation in the ventricular model was modeled using bidomain reaction-diffusion equations with the ionic transmembrane current density defined by the modified FitzHugh-Nagumo equations. The torso was treated as a homogeneous passive volume conductor. The whole simulation was numerically solved in the Comsol Multiphysics environment. Simulated BSP were compared with BSP measured in a real patient during extrasystole. The polarity and shape of selected simulated and measured ECG leads as well as the whole body surface potential distribution during the initial ectopic activation were in the best accordance when the stimulated region was close to the real position of the site of initial ectopic focus.
Evaluation of pulse Wave Velocity Based on Whole-Body Bioimpedance
Soukup, Ladislav ; Tyšler, Milan (referee) ; Vrba, Jan (referee) ; Vondra, Vlastimil (advisor)
This thesis deals with the methodology of use of whole-body impedance cardiography for evaluation of pulse wave velocity. The first three chapters explain selected hemodynamic properties of the arterial system related to the issue of pulse wave propagation. At the same time the ordinary methods for estimation, its disadvantages and merits has been summarized. Points at issue of whole-body impedance evaluation methodology for pulse wave velocity are researched in second part of this thesis. In order that analysis the procedure for correct methodology has been determined. Particularly determination of reference proximal point for calculation of transit time towards aortic valve, and design and accuracy of transit distance measurement were discussed. Based on the obtained data, a calculation of representative pulse wave velocity to eight limb locations was performed.
Study of Electrophysiological Function of the Heart in Experimental Cardiology
Ronzhina, Marina ; Tyšler, Milan (referee) ; Halámek, Josef (referee) ; Kolářová, Jana (advisor)
Srdeční poruchy, jejichž příkladem je ischemie myokardu, infarkt, hypertrofie levé komory a myokarditida, jsou v experimentální kardiologii obvykle studovány na modelu izolovaného srdce. Kritéria pro detekci srdečních poruch však nejsou pro zvířecí modely standardizována, což komplikuje srovnání a interpretaci výsledků různých experimentálních studií. Obzvlášť složitá situace nastává při současném výskytu několika patologických jevů, jejichž vzájemná součinnost komplikuje rozpoznání jejich individuálních účinků. Korektní posouzení stavu srdce vyžaduje také zohlednění mnoha faktorů spojených s akvizicí dat. Tato práce je věnována kvantitativnímu hodnocení elektrofyziologických změn způsobených globální ischemií myokardu. Vliv ischemie byl hodnocen pro fyziologická srdce a srdce se zvětšenou levou komorou a dále pro srdce nabarvená napěťově-citlivým barvivem di-4-ANEPPS. Přestože jsou oba fenomény často zastoupeny v animálních studiích, nebyl dosud popsán jejich vliv na manifestaci ischemie v elektrogramech (EG), ani nebyl kvantifikován jejich vliv na přesnost detekčních algoritmů pro identifikaci ischemie. Práce shrnuje kvantitativní změny srdeční funkce vyvolané ischemií (v normálních podmínkách, při hypertrofii levé komory, a při administraci barviva) založené na hodnocení EG a VKG parametrů. Dále práce obsahuje rozbor důležitých aspektů akvizice záznamů, jako je umístění snímacích elektrod, způsob výpočtu deskriptorů z EG a VKG (s použitím výsledků manuálního rozměření záznamů, nebo bez něj) a identifikace okamžiku vývoje ischemie v preparátu. Nedílnou součást práce tvoří návrh, realizace a ověření metod pro automatickou detekci ischemie v experimentálních záznamech. Výsledky práce dokazují, že dosažení opakovatelných a věrohodných výsledků je podmíněno zohledněním všech výše uvedených faktorů souvisejících jak se stavem srdce, tak s metodikou záznamu a analýzy dat.
Automatic delineation of ECG signals
Vítek, Martin ; Tyšler, Milan (referee) ; Halámek,, Josef (referee) ; Kozumplík, Jiří (advisor)
This dissertation deals with QRS complex detection and ECG delineation. The theoretical part of the work describes basics of electrocardiography, QRS detection approaches, ECG delineation approaches, the standard CSE database and the wavelet transform theory. The practical part of the work describes designed methods of QRS complex detection and ECG delineation. The designed methods are based on a continuous wavelet transform, appropriate scales, appropriate mother wavelet, cluster analysis and leads transformation. The introduced algorithms were evaluated on the standard CSE database. The obtained results are better, than directly comparable results of other methods and accomplished given database criteria. The robustness of designed algorithms was successfully tested on CSE database signals modified by compression and filtering. The proposed ECG delineation algorithm was successfully used as a tool for evaluation of diagnostic distortion of ECG signals modified by compression.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.