National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Means augmented reality - research study
Trentin, Tomáš ; Andrš, Ondřej (referee) ; Kovář, Jiří (advisor)
The goal of this bachelor thesis is to create a summary of accesible information about the most widespread means of virtual and augmented reality. First section defines the difference between the virtual and augmented reality, the two subsequent chapters describe particular headsets and smartglasses, and the goal of the last section is familiarization of the software means for creating VR/AR applications and games.
Erarbeitung und konstruktive Umsetzung eines Konzeptes zur Realisierung eines Radialventilators mit variabler Schaufelradgeometrie in Leichtbauweise
Trentin, Tomáš ; Hänel, Thomas (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem a konstrukcí mechanismu sloužícího ke změně geometrie lopatek oběžného kola u radiálních ventilátorů. Nejprve byl zvolen vhodný design, který byl poté zkonstruován s přihlédnutím k působícím silám a zatížením. Lopatka se skládá ze dvou částí - pevné, a pohyblivé. Pohyblivá část vysunout nebo zasunout zpět za pevnou část lopatky, čímž změní její délku, a tedy i provozní charakteristiky ventilátoru. Simulační část práce se zabývá vlivem změněné geometrie lopatek na výkon ventilátoru v jednom konkrétním pracovním bodě. Výsledky ukazují mírné snížení výkonu, na druhou stranu je ale ventilátor provozuschopný při širším spektru provozních podmínek. Závěr práce naznačuje potřebu dalšího výzkumu s cílem hlouběji poznat možnosti radiálních ventilátorů s kontrolním mechanismem.
Erarbeitung und konstruktive Umsetzung eines Konzeptes zur Realisierung eines Radialventilators mit variabler Schaufelradgeometrie in Leichtbauweise
Trentin, Tomáš ; Hänel, Thomas (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem a konstrukcí mechanismu sloužícího ke změně geometrie lopatek oběžného kola u radiálních ventilátorů. Nejprve byl zvolen vhodný design, který byl poté zkonstruován s přihlédnutím k působícím silám a zatížením. Lopatka se skládá ze dvou částí - pevné, a pohyblivé. Pohyblivá část vysunout nebo zasunout zpět za pevnou část lopatky, čímž změní její délku, a tedy i provozní charakteristiky ventilátoru. Simulační část práce se zabývá vlivem změněné geometrie lopatek na výkon ventilátoru v jednom konkrétním pracovním bodě. Výsledky ukazují mírné snížení výkonu, na druhou stranu je ale ventilátor provozuschopný při širším spektru provozních podmínek. Závěr práce naznačuje potřebu dalšího výzkumu s cílem hlouběji poznat možnosti radiálních ventilátorů s kontrolním mechanismem.
Means augmented reality - research study
Trentin, Tomáš ; Andrš, Ondřej (referee) ; Kovář, Jiří (advisor)
The goal of this bachelor thesis is to create a summary of accesible information about the most widespread means of virtual and augmented reality. First section defines the difference between the virtual and augmented reality, the two subsequent chapters describe particular headsets and smartglasses, and the goal of the last section is familiarization of the software means for creating VR/AR applications and games.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.