National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Jaroslav Michal
Jiranová, Marie ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Szabo, Miloš (referee)
In this thesis I describe the life, work and personality of professor Jaroslav Michal, a prominent professor of canon law. I deal with his childhood, studies, priesthood and mailnly padagogical work at the Roman Catholic St. Cyril and Methodius Theological Faculty in Prague, based in Litoměřice. I also focus on his scientific and publishing activities, especially monographs intended for listeners of canon law lectures, journal studies in the Spirit Shepherd, and articles in the Catholic newspapers. I mention a general overview of its publibshing aktivities and a brief comment on individual monographs and studies. His personality is characterized by testimonies of person, whether relatives, students or friends and based on materisls from the National Archive and the Archive of Charles University.
Legal regulation of pastoral care in civil aviation
Disman, Jakub Jan ; Szabo, Miloš (advisor) ; Hrdina, Antonín (referee)
The thesis examines the regulation of pastoral care in the sector of civil aviation by the laws of the Roman Catholic Church (Latin Church). The general part first describes the theological reasons for special pastoral care, as well as the inception and development of its institutional organisation. The core of the general part of the thesis consists of identifying and interpreting the relevant legal standards of the Roman Catholic Church's (Latin Church's) general canon law. Attention is devoted in particular to the possibilities of organisational arrangement, the issue of airport chapels, their canonical status and use, individuals providing pastoral care, the specific issues of communicatio in sacris and the possibility of regulation by particular law. The special part of the thesis describes how pastoral care in civil aviation is organised in selected European Union member states and how it may be modified by particular law. Keywords Canon law, particular law, pastoral care, civil aviation, airport, chaplain, airport chaplaincy.
Education in Ecclesiastical Law at Faculties of Theology and Law in the Czech Lands in the Years 1918-1989
Nohel, Petr ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Přibyl, Stanislav (referee) ; Szabo, Miloš (referee)
The work deals with the history of teaching religious-legal subjects of theology and law in the Czechlands in the years 1918-1989. The author examines the structure of all subjects thematically related to canon law and describes changes depending on the legislative and historical contexts of individual time periods. The work also maps the roles of different lecturers at universities that have been providing religious-legal subjects. Moreover, the author mentions major publications of those teachers. In its conclusion the thesis presents structured medallions of the teachers mapping their studies, subsequent exposure to individual universities, their publishing and other relevant activities in ecclesiastical structures. Complete lists of religious-legal subjects are then included in separate annexes chronologically grouped separately for each university.
Apostolic See in the service of church unity
Větrovský, Kryštof ; Szabo, Miloš (advisor) ; Valeš, Václav (referee)
This bachelor thesis, " An Apostolic See in a Service of the Unity of the Church", looks into a significance of the Apostolic See, which represents the highest legislative, executive and judicial power within the Church. It analyses a historical development of a performance of the papal primacy and it analyses the importance and the purpose of a spiritual power of the Church. It proposes the question, which aspects of work of the Apostolic See are significant and constant and in what lays the reasoning of the power of the Apostolic See over the whole Church. For this reason the thesis analyses the structure of the individual authorities, which implement this power and their competence. The key attention is given to the analysis of the Apostolic Constitution 'Pastor Bonus' and based on it, it inclines to the conclusion, that there exist reasons for a reformation of the Roman Curia. They are especially based on a more accurate definition of competence and aims regarding parallel solution of more dikasterias. That way it states effectiveness of publishing a new constitution of the Apostolic See, which would contain all changes in competences, which have appeared since 1988. Summarising all existing clauses in one document would make easier orientation in a structure of the Roman Curie and it would...
Miroslav Zedníček - The Portrait of a Canonist
Polová, Kristina ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Szabo, Miloš (referee)
In this thesis I am describing the life and work of important Czech professor and lawyer Miroslav Zedníček. It goes throught his childhood, school years, study of theology, priest activity, especially the pastoration in his parish Liběšice by Úštěk, then his pedagogical period at the Roman Catholic St. Cyril and Methodius Theological Faculty in Litoměřice and later at Catholic Teological Faculty of Charles University in Prague. I am focusing at his scientist work, especially the translation of the Codex of the Canon Law from the year 1983. I am also showing the testimony of the people who knew Miroslav Zedníček in different periods of his life and their experiences with him. There is also include the list of his publication activity, briefly mention his job in advocacy, his appreciations and medal. In the end of my thesis I have placed the text from the memorial plaque in Liběšice, which the residents donated to the professor Miroslav Zedníček as a tribute. Keywords Miroslav Zedníček, Catholic Theological Faculty of Charles University, Canon Law, The Codex of Canon Law 1983, Liběšice.
Impacts of diversity of rites on matrimonial cases at ecclesiastical courts
Szabo, Miloš ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Přibyl, Stanislav (referee) ; Ventura, Václav (referee)
Miloš Szabo: Dopady různosti obřadů v manželských kauzách na církevním soudu (disertační práce) Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedno z jeho nejvlivnějších center vzniklo v Římě, jenž se stal také sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem Petrem však existovaly i další velké křesťanské obce, založené ostatními apoštoly, ležící na východ od římské říše, které se stejně jako ta římská nazývaly církví. A tak i dnes kromě největší latinské (římské) církve existují desítky východních, právem se chlubících vlastní apoštolskou tradicí. V průběhu dějin došlo několikrát k narušení jejich komunikace s Římem, ale i mezi sebou navzájem. V dnešní době, kdy z různých důvodů dochází k velkým migračním vlnám, se některá církevní společenství, doposud považována striktně za východní, dostávají do diaspory s latinskou církví, čímž vzniká nejen velká pravděpodobnost růstu počtu smíšených intereklesiálních manželství, ale zároveň také zvýšené množství manželských kauz, které bude muset následně řešit církevní soud. Aby jeho rozhodnutí bylo spravedlivé, je potřebné znát jak historii těchto východních církví, mezi nimiž je i dvacet dva sjednocených s Římem (tedy východní katolické církve), tak i především jejich teologická specifika,...

See also: similar author names
3 SZABO, Michal
1 Szabo, Markéta
3 Szabo, Michal
1 Szabo, Milan
1 Szabó, Marcela
3 Szabó, Michal
1 Szabó, Mária
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.