National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vybrané problémy fungování zdravotních pojišťoven v ČR
Strejčková, Šárka ; Ježková, Alena (advisor) ; Jelínek, Michal (referee)
Diplomová práce na téma ?Vybrané problémy fungování zdravotních pojišťoven v ČR? se zabývá třemi pohledy na české zdravotní pojišťovny. Nejprve popisuje současný stav fungování zdravotních pojišťoven v České republice, zaměřuje se především na jejich příjmy a výdaje. Dále pojednává o vzniklých problémech českých zdravotních pojišťoven vyplývajících ze vstupu České republiky do Evropské unie po 1.5.2004. V práci je také proveden odhad budoucích výdajů na zdravotní péči v České republice pomocí dvou metod.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.