National Repository of Grey Literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Effect of inositol hexaphosphate on adhesion and migration of cell lines SW480 and SW620
Ježková, Alena ; Szotáková, Barbora (advisor) ; Skálová, Lenka (referee)
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Alena Ježková Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Supervisor specialist: RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of inositol hexaphosphate on adhesion and migration of cell lines SW480 and SW620 Inositol hexaphosphate (IP6) is molecule, which is usually present in nature, especially in grain and legumes. It has been described several processes, which are influenced in human body by IP6, such as decrease of platelet aggregation, promoting effect on insulin secretion, hypocholesterolemic, as well as anticancer effect. Aim of this work was to study adhesion and migration properties, which are the most important processes in metastasis of cancer cells. For experiments, colorectal adenocarcinoma cell line SW480 and metastatic lymph node cancer cell line SW620, both isolated from identical patient, have been selected. The ability of migration in both cell lines was tested. The influence of IP6 in different concentrations and several time intervals on mRNA (RT-PCR) and protein level (western blot, immunofluorescence) expressions of adhesion and invasion molecules has been compared as well. Considerable ability of migration was found in metastatic cell line...
Effect of inositol hexaphosphate on adhesion and migration of cell lines SW480 and SW620
Ježková, Alena ; Szotáková, Barbora (advisor) ; Skálová, Lenka (referee)
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Alena Ježková Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Supervisor specialist: RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of inositol hexaphosphate on adhesion and migration of cell lines SW480 and SW620 Inositol hexaphosphate (IP6) is molecule, which is usually present in nature, especially in grain and legumes. It has been described several processes, which are influenced in human body by IP6, such as decrease of platelet aggregation, promoting effect on insulin secretion, hypocholesterolemic, as well as anticancer effect. Aim of this work was to study adhesion and migration properties, which are the most important processes in metastasis of cancer cells. For experiments, colorectal adenocarcinoma cell line SW480 and metastatic lymph node cancer cell line SW620, both isolated from identical patient, have been selected. The ability of migration in both cell lines was tested. The influence of IP6 in different concentrations and several time intervals on mRNA (RT-PCR) and protein level (western blot, immunofluorescence) expressions of adhesion and invasion molecules has been compared as well. Considerable ability of migration was found in metastatic cell line...
The newest data from the research literature about estrogen and progesterone receptors in the uterus cancer
Ježková, Alena ; Kovařík, Miroslav (advisor) ; Doležel, Martin (referee)
We take up previous thesis of place of supervizor workplace, which are targeted on ER, PR expresion in uterus carcinomas and their potencional practical exploitation by this thesis. We have limited this broad issue for only endometrial carcinomas, because the cervix ones are tackled in a thesis of Lenka Nespěchalová. We have searched out information from abroad and Czech literatures to upgrade previous review thesis of the supervizor workplace. Unfortunately the Czech literature doesn't dispose of so much clinical studies as foreign ones. We have observed tendency of Czech work places to publish the studies on the strength of foreign experiences. We have take up especially Marešková B. thesis, 2008 by this our one. We have brought out the same data of our issue as Marešková. It's important not only to established total levels of steroid receptors, but as well as rates of individual isoforms PRA/PRB and ERα/ERβ. Generally, progesterons are noted for their protective antiproliferative effect in endometrium, in detail the transcriptional repression is mediated by PRA isoform. On the contrary, PRB isoform activates the transcription of ERα, which causes the increased proliferation. Exactly PRB is supposed to be significant factor for progestin treatment. On the contrary, ERβ disposes antiproliferative...
Analýza výdajů zdravotních pojošťoven
Moravčíková, Eva ; Ježková, Alena (advisor)
Práce je zaměřena na výdaje na zdravotnictví, zvláště pak na ty, které jsou vynakládané prostřednictvím zdravotních pojišťoven. V úvodu jsou rozebrány způsoby financování zdravotní péče, je popsán systém financování zdravotnictví v České republice a v Evropské unii. Následuje kapitola poukazující na výdaje na zdravotnictví v ČR a v zemích OECD. Klíčová je kapitola, která zkoumá výdaje zdravotních pojišťoven v České republice. Je sledován jejich objem v závislosti na věku a segmentu zdravotní péče a vývoj v letech 2000 ? 2005. Krom údajů zastřešujících veškeré zdravotní pojišťovny v ČR jsou analyzovány výdaje dvou konkrétních pojišťoven a výsledky porovnány. Smyslem komparace je zjistit, zda mezi pojišťovnami existují rozdíly ve vynakládaných výdajích ve sledované oblasti.
Porovnání zdravotních systémů v České republice, na Slovensku a v Maďarsku
Schwartz, Peter ; Ježková, Alena (advisor)
Práce se zabývá problematikou zdravotních systémů v České republice, v Slovenské republice a v Maďarské republice v letech 2000 až 2005 z hlediska vývoje financování zdravotnictví, vývoje výdajů a vývoje vybraných demografických ukazatelů, které zobrazují úroveň kvality zdravotní péče a životní úroveň země. Porovnává a popisuje vývoj těchto ukazatelů. Slouží pro utvoření představy o efektivnosti zdravotních systémů jednotlivých zemí.
Hospodaření příspěvkových organizací na konkrétním případu Domova pro seniory Lukov
Olivíková, Petra ; Ježková, Alena (advisor)
Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací v České republice. Je v ní popsán neziskový sektor, důraz je kladen na právní úpravu a v praktické části je analyzováno hospodaření příspěvkové organizace z oblasti sociálních služeb - Domova pro seniory Lukov.
Problematika důchodového systému se zaměřením na alternativní způsob zabezpečení na stáří
Maděrová, Kristýna ; Ježková, Alena (advisor)
Bakalářská práce rámcově nastiňuje pozici důchodového systému v České Republice se všemi jeho hlavními problémy. Práce se snaží nalézt východisko ze současné situace v alternativním způsobu zabezpečení na stáří a to především v penzijním připojištění. Hlavní a nejdůležitější poznatek, který by si čtenář měl odnést, je fakt, že spoření, ač po malých částkách, se do budoucna vyplatí.
Demografický faktor - indikátor rastu verejných výdavkov
Simkaničová, Soňa ; Ježková, Alena (advisor)
V úvodu této bakalářske práce je obsaženo stručné vysvětlení základních pojmů souvisejícich se zdravotním systémem v souladu s platnými zákony týkajícimi se zdravotné starostlivosti a uvedení do problematiky zdravotnictví Slovenské republiky. V druhé části je pozornost věnována analýze výdavků do zdravotnictví SR v letech 1995-2006. Závěrečná část obsahuje demografickou prognózu a projekci výdavků na zdravotní starostlivost do roku 2050 vzhledem k předpokládanému vývoji obyvatelstva. Načrtnutá jsou i doporučení v oblastech, ktrerých se dotkne stárnutí populace.
Financovanie zdravotníctva Slovenskej republiky
Kočan, Peter ; Ježková, Alena (advisor)
Cieľom bakalárskej práce je priblížiť oblasť financovania zdravotníctva Slovenskej republiky, odkiaľ prúdia zdroje do zdravotníctva, základné modely financovania uplatňované vo svete a reformy uskutočnené v tomto rezorte v rozmedzí rokov 2002 až 2006. Práca sa ďalej zaoberá popisom priebehu reforiem a jednotlivých reformných zákonov ako aj samotnými výsledkami uskutočnených reforiem. V závere práce sú charakterizované zmeny vo financovaní zdravotníctva po aplikácii reforiem a vývoj dlhu v tomto sektore.

National Repository of Grey Literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 JEŽKOVÁ, Anežka
3 Ježková, Adéla
1 Ježková, Andrea
4 Ježková, Aneta
5 Ježková, Anna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.