National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Sunken huts from Dolní Břežany, Za pivovarem, in the context of Hallstatt-La Tene settlements South of Prague
Kartáková, Terezie ; Bláhová, Zuzana (advisor) ; Slabina, Miloslav (referee)
The subject of this bachelor thesis are five, respectively six sunken huts from the Hallstatt- La Tène period from the archeological site Dolní Břežany - Za pivovarem. The focus is on the catalog of sunken huts with their thorough description and chapter about the settlement context, mapping archeological sites from Halltatt and La Tène period in the wider vicinity of the site. Next the thesis follows construction and shape evolution of sunken huts of Hallstatt and La Tène period, categorize them into published sorting systems and attempts to analyze and interpret construction relics. Attachments - maps, plans and photograps - are part of the bachelor thesis. Keywords Central Bohemia, Dolní Břežany, HaD-LtA, settlement, sunken huts, Závist - hinterland
The Late Bronze Age settlement at Čakovice, Central Bohemia
Židův, Marek ; Bláhová, Zuzana (advisor) ; Slabina, Miloslav (referee)
First section of the thesis concentrates on description of the archeological research in Cukerní Street in the municipality Praha-Čakovice, that took place in 2016, and situates it into the context of archeological research of the settlement from late Bronze Age in the municipality, and into the wider frame of said era in central Bohemia. Second section of the thesis composes of comparation of the features and finds from this research with the results of the archeological research of the same period in Prague and around, primarily in the municipalities Kněževes, Roztoky u Prahy and Praha-Modřany. All mentioned localities are situated in comparable distance from the historical centre of Prague, where most of the prehistoric situations were destroyed by the mediaeval and modern intrusions, which makes the said sites the selected samples of wider settlement of Prague and its surroundings in the period in question. The goal set is to extend the knowledge of the late bronze settlements in the Prague / central Bohemia region based on the new finds.
Moon-shaped idols of the Late Bronze Age and the Early Iron Age in Bohemia and their position in the European context
Mazač, Zdeněk ; Bláhová, Zuzana (advisor) ; Slabina, Miloslav (referee)
Moon-shaped idols constitute very specific and variable category of ceramic, in rare cases also of stone artefacts. Beginning of their occurrence and spreading in the middle Europe can be associated with the Middle-Danube and North-Alpine Urnfield culture. Their development consequentially continues in the Early Iron Age when they spread outside central European region down to the north east of Spain and the north of Italy. The current total number of findings is higher than estimate from 2004, which was approximately 2000 pieces. The main objective of the thesis lay in overall processing of results of the research up to now concerning the given issue. At the same time there was an attempt made about critical assessment of the artefact features and the excavation environment with regard to the potential function of the Moon-shaped idols. The excavation environment of these products is quite variable. As a rule they appear in settlements as secondary refuse, but also in the situations, which can be considered as demonstration of cult behaviour. In northeast France and south Germany, parts of Moon- shaped idols are to be found also in context of the final Bronze Age. From there the custom is spread in a modified form to the east. Such equipped graves can be noticed in the burial sites of Bylany and...
Velvary and its surroundings in prehistory
Kovandová, Lucie ; Bláhová, Zuzana (advisor) ; Slabina, Miloslav (referee)
This work is focused on prehistory in Velvary and its surroundings. The main aim is describe findings of archaeological periods and cultures from palaeolithic to roman period, which were found in localities surrounding Velvary. The attention is on findings in City Museum Velvary. Some of them were archaeological described and published in professional literatures, but most of them were not in the attention of archaeologists. The work is also focused on surface survey in this area. Keywords Central Bohemia, archaeology, prehistory, regional settlement, Velvary
The settlement of Bylany culture in the region of Prague
Prokopová, Anna ; Slabina, Miloslav (referee) ; Salač, Vladimír (advisor)
Cílem mé bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o charakteru a rozložení sídlišť bylanské kultury na území Prahy a vypracovat katalog lokalit zkoumaných po roce 1987 (resp. 1986). Časově se jedná o úsek necelých dvaceti let, které uplynuly od vydání kandidátské práce M. Fridrichové pod názvem Bylanská kultura ve středních Čechách. Vývoj osídlení. Úvodní část práce se snaží stručně zmapovat současné poznatky o charakteru bylanského osídlení na území Prahy, včetně přehledu dějin bádání. V souvislosti s materiálovou částí práce bylo nutné nastínit chronologii bylanské sídlištní keramiky, kterou na základě typologických skupin vypracovala. Fridrichová. Mým úkolem bylo předložit katalog nově prozkoumaných sídlištních lokalit bylanské kultury na území Prahy a v souvislosti s tím zpracovat sídlištní nálezy z nových výzkumů Muzea hlavního města Prahy, které mi laskavě zapůjčil Mgr. M. Kostka. Během zpracování bylo nutné přistoupit ke kritice pramenů a přehodnotit datování některých nových lokalit. Tímto se katalog rozšířil i o nálezy pozdně halštatské, což umožnilo v některých případech sledovat kontinuitu vývoje.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.