National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
"The wealth of nothingness" - On the (im)possibility of metaphysics in Adorno and Beckett
Schenk, Jan David ; Hartung, Gerald (advisor) ; Sepp, Hans Rainer (referee)
English abstract: "The wealth of nothingness - On the (im)possibility of metaphysics in Adorno and Beckett": The subject of this paper is Theodor W. Adorno's reception of Samuel Beckett and its embedding in his philosophy. Based on an interpretation of Adorno's treatment of the problem of temporality, it is shown that for Adorno Beckett's work both marks the end of time in a bad infinity and at the same time prepares the turn into a fulfilled time. As the opening of a quasi- utopian temporality, it is argued that the engagement with Beckett represents for Adorno as much as the rescue of the possibility of metaphysics and critical theory through its impossibility, moving in the semantics of gift, promise, and gratitude. Keywords: dialectics, temporality, metaphysics, gift, utopia
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 03 Voda v krajině se zabývá hydrochemií vod poklesových kotlin a odkališť a eutrofizací vod poklesových kotlin a odkališť. Dílčí úkol 04 Návrh obnovy území přináší metodiku pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, popisuje ekologickou hodnotu území a obsahuje studii Limity těžby pro zachování funkcí krajiny. Dílčí úkol 05 Majetkoprávní vztahy hodnotí majetkoprávní vztahy v oblasti, navrhuje řešení střetů zájmu, zabývá se daňovými systémy, které ovlivňují realizaci rekultivace a předkládá metodiku hodnocení estetické hodnoty krajiny.Dílčí úkol 06 Virtuální model krajiny popisuje způsob tvorby modelu krajiny v jazyku VRML.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Projekt je řešen v 6 samostatných etapách. DÚ 1 Historický vývoj území, DÚ 2 Ekosystémy v poddolovaném území, DÚ 3 Vodní hospodářství zájmové oblasti, DÚ 4 Návrh obnovy území, DÚ 5 Majetkoprávní vztahy, DÚ 6 Virtuální model obnovy krajiny.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 01 Historický vývoj území obsahuje: vyhodnocení historických podkladů, družicových a leteckých snímků území Lazy a Louky pro model obnovy, vyhodnocení dynamiky vlivů těžby na reliéf území, vymezení limitních rozsahů těžební činnosti pro zachování funkcí krajiny a návrh variant obnovy krajiny. Dílčí úkol 02 Ekosystémy v poddolovaném území se zabývá environmentálními vlastnostmi odvalových materiálů, vývojem půdního edafonu. Uvádí klasifikaci přirozených společenstev rostlin Karvinska. Popisuje zoografické začlenění území včetně výskytu zvláště chráněných a významných druhů.
Community portal
Rosík, Jiří ; Nekvasil, Marek (advisor) ; Schenk, Jan (referee)
The aim of this work is to map the sphere of community portals, to determine what are the characteristics of users and how they behave. Subsequently, this knowledge confront with the current state. In the sphere of semantic web technologies are still solved the problem of their introduction into practice. The work aims to describe these technologies and find out how it can be in the field of social networks applied and where can they find the application. For those, who want to start their own small community portal is designed solution in the form of simple application, based on free available technologies. Here is the aim to provide warp and inspiration to set up a similar project. Taken into account is the economics, which is intended to outline the sphere of financing community portal in its infancy. At the end we specify problems and difficulties faced by entrepreneurs of existing sites. The main contribution consists of an analysis of studies on users of community portals and deduction the knowledge about behavior and characteristics of these participants. You can apply this information for marketing or any other work in the field of social networks. The contribution of the practical part of the work lies in exploring the applicability of semantic technologies in social networks and the subsequent implementation of any proposal. For those interested in establishing the portal is a useful proposal for their own applications, including economic aspects.

See also: similar author names
1 Schenk, Jan David
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.