National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
The issues concerning further education of armed units working with the deliquent youth
Ryska, Vítězslav ; Reichel, Jiří (advisor) ; Šerák, Michal (referee)
Práce zaměstnanců Vězeňské služby ČR je specifickou službou společnosti - chrání tuto společnost před nebezpečnými jedinci. Přitom výkon profese se realizuje v obtížném sociálněpatologickém prostředí, a je spojen s poměrně vysokými nároky na znalost právních předpisů, jejich dodržování a vyžadování jejich plnění. Zaměstnanci se musí často vyrovnat se zátěžovými a stresujícími situacemi a to nejen v kontextu s přímým stykem s osobami ve výkonu vazby nebo trestu, ale také v kontextu se stykem se svými nadřízenými, kteří jim svým přístupem zpravidla činnost nezjednodušují, ale poměrně často komplikují, což bývá ale doménou nejen Vězeňské služby, ale ozbrojených složek vůbec. Pro příslušníka je pak prioritní záležitostí tyto zátěžové situace neprodleně a správně řešit.
The issues concerning further education of armed units working with the deliquent youth
Ryska, Vítězslav ; Šerák, Michal (referee) ; Reichel, Jiří (advisor)
Práce zaměstnanců Vězeňské služby ČR je specifickou službou společnosti - chrání tuto společnost před nebezpečnými jedinci. Přitom výkon profese se realizuje v obtížném sociálněpatologickém prostředí, a je spojen s poměrně vysokými nároky na znalost právních předpisů, jejich dodržování a vyžadování jejich plnění. Zaměstnanci se musí často vyrovnat se zátěžovými a stresujícími situacemi a to nejen v kontextu s přímým stykem s osobami ve výkonu vazby nebo trestu, ale také v kontextu se stykem se svými nadřízenými, kteří jim svým přístupem zpravidla činnost nezjednodušují, ale poměrně často komplikují, což bývá ale doménou nejen Vězeňské služby, ale ozbrojených složek vůbec. Pro příslušníka je pak prioritní záležitostí tyto zátěžové situace neprodleně a správně řešit.

See also: similar author names
2 Ryška, Vojtěch
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.