National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Information education at secondary schools: research at Business Academy in Tábor and implementation of the results into practice
Pfeiferová, Martina ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Cílem rigorózní práce je zmapování současného stavu informační gramotnosti na středních školách na základě konkrétního průzkumu na Obchodní akademii v Táboře. Úkolem je analyzovat proces efektivní práce s informacemi v souladu s osnovami obchodní akademie a podat výčet informačních dovedností žáků střední školy. Úvodní kapitola by měla podat přehled o základních pojmech týkajících se informační výchovy a vzdělávání. V dalších kapitolách jsou ilustrovány informační dovednosti žáků střední školy na základě dotazníkového šetření, možnosti zapojení informační výchovy do jednotlivých předmětů, spolupráce školy a knihovny, přínos informační výchovy pro žáky střední školy atd. Práce vychází z praktické zkušenosti s výukou informační výchovy na Obchodní akademii v Táboře. Věnuje se také teoretickým aspektům informační výchovy se zřetelem na prostředí středních škol. Rigorózní práce je určena zájemcům o problematiku informační výchovy a zároveň nepatrným pokusem o návrh úpravy vzdělávacího systému v České republice.
Information education at secondary schools: research at Business Academy in Tábor and implementation of the results into practice
Pfeiferová, Martina ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Cílem rigorózní práce je zmapování současného stavu informační gramotnosti na středních školách na základě konkrétního průzkumu na Obchodní akademii v Táboře. Úkolem je analyzovat proces efektivní práce s informacemi v souladu s osnovami obchodní akademie a podat výčet informačních dovedností žáků střední školy. Úvodní kapitola by měla podat přehled o základních pojmech týkajících se informační výchovy a vzdělávání. V dalších kapitolách jsou ilustrovány informační dovednosti žáků střední školy na základě dotazníkového šetření, možnosti zapojení informační výchovy do jednotlivých předmětů, spolupráce školy a knihovny, přínos informační výchovy pro žáky střední školy atd. Práce vychází z praktické zkušenosti s výukou informační výchovy na Obchodní akademii v Táboře. Věnuje se také teoretickým aspektům informační výchovy se zřetelem na prostředí středních škol. Rigorózní práce je určena zájemcům o problematiku informační výchovy a zároveň nepatrným pokusem o návrh úpravy vzdělávacího systému v České republice.
Grey Literature in the Czech Republic
Pejšová, Petra ; Pfeiferová, Martina
Contribution summarizes activities concerning grey literature in the Czech Republic. Contribution describes relationships between systems/projects collecting grey literature and position grey literature in the Czech Digital Library. Contribution is especially focused on a project “The Digital Library for Grey Literature –Functional Model and Pilot Implementation”, which solves the State Technical Library.
Fulltext: idr-29_1 - Download fulltextPDF
Slides: idr-29_2 - Download fulltextPDF

See also: similar author names
2 PFEIFEROVÁ, Mária
1 Pfeiferová, Magdaléna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.