National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Assessing ecosystem services and the alternatives of their future development in UNESCO Biosphere Reserves
Harmáčková, Veronika Zuzana ; Vačkářová, Davina Elena (advisor) ; Cudlínová, Eva (referee) ; Pechanec, Vilém (referee)
The provision of ecosystem services within social-ecological systems is influenced by multiple environmental and anthropogenic driving forces, affecting natural ecosystems. At the same time, the capacity of ecosystems to concurrently provide different types of ecosystem services is inherently limited. Thus, ecosystem changes and their effect on ecosystem services have direct implications for human existence and well-being. The aim of this thesis is to present a modelling approach to assess regulating, provisioning and cultural ecosystem services and to quantify their potential trade-offs, illustrated by two case studies carried out in selected UNESCO Biosphere Reserves in the Czech Republic, Třeboň Basin Biosphere Reserve and Šumava Biosphere Reserve. Both of the selected case study areas are characterized by high levels of natural and cultural assets and challenges regarding future landscape management. In this study, first the social-ecological dynamics within the study areas was analysed by creating participative scenarios through collaboration with local stakeholders, eliciting their preferences regarding future landscape development to 2050. Second, the impact of the scenarios on ecosystem services and their trade-offs were assessed using a combination of spatially explicit models and...
Green Infrastructure of Central Europe
Fňukalová, Eliška ; Romportl, Dušan (advisor) ; Pechanec, Vilém (referee)
Green Infrastructure of Central Europe Green infrastructure is a strategically planned network that broadens the traditional conservation efforts to encompass the concept of ecosystem services. This study aims to identify green infrastructure network in Central Europe. Method presented in this thesis is an analysis of ecological connectivity based on ecosystem services potential quantified for CORINE land cover classes (Burkhard et al., 2009). Design of ecological corridors between the core areas represented by Natura 2000 sites is dependent on the capacity of ecosystems to provide ecological integrity and regulating services. Analysis was performed in ArcGIS Linkage Mapper extension. Green infrastructure network identifies 17 % of area of Central Europe that provides high values of ecosystem services. Corridors also create linkages between Natura 2000 sites and improve biodiversity conservation as well as they support migration corridors for large mammals. Full implementation of the Birds and Habitats directive and promoting of a European Green Infrastructure are two important targets of The EU Biodiversity strategy to 2020. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Geografical modeling and data modeling
Roubínek, Jiří ; Pechanec, Vilém (advisor) ; Šímová, Petra (referee)
Title: Geographical modeling and data modeling Author: Jiří Roubínek Department: Mathematical Institute of Charles University Supervisor: Mgr. Vilém Pechanec, Ph.D. Supervisor's e-mail address:vilem.pechanec@upol.cz Abstract: This work deals with geographical modeling and data modeling. The first part of this work contains the theoretical background of geographical modeling and data modeling. The second part of this work focuses on building data model for geodata. Data modeling is important part of development of software for geographical modeling and for geographical information systems. Keywords: model, data, geography, GIS
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ V CHKO Bílé Karpaty
Masarykova univerzita, Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická fakulta, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta ; ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Malenovský, Igor ; Kment, Petr ; Přidal, Antonín ; Bezděčka, Pavel ; Vincenecová, Karla ; Pechanec, Vilém ; Mládek, Jan ; Jongepierová, Ivana
V poslední době se u vlastníků a uživatelů pozemku v CHKO Bílé Karpaty zvyšuje zájem o údržbu luk pomocí pastvy, která by mohla řešit údržbu hůře dostupných pozemků. Dodnes ale není znám optimální počet a skladba zvířat na plochu a dopad na zájmová rostlinná společenstva. Řešený projekt by měl přispět ke stanovení takových způsobů obhospodařování lučních společenstev, které by z ekonomického hlediska byly pro zemědělské subjekty a vlastníky pozemků přijatelné a současně udržely luční společenstvo v optimálním stavu.
Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území
Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Česká botanická společnost ; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Pechanec, Vilém ; Uřičář, Jan ; Resl, Květoslav ; Jurajda, Pavel ; Jagoš, Bohumil ; Horal, David ; Bezděčka, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Řepka, Radomír ; Otýpková, Zdenka ; Lustyk, Pavel ; Jongepierová, Ivana ; Jongepier, Jan Willem ; Hrouda, Lubomír ; Hájek, Michal ; Grulich, V. ; Fajmon, Karel ; Dančák, Martin
Cílem projektu je zpracovat návrh nové zonace CHKO Bílé Karpaty včetně optimální péče o nejcennější území na základě síťového mapování cévnatých rostlin a vybraných zoologických taxonů. Výsledkem projektu bude i databáze nálezů s grafickými výstupy, mapa kvality vodotečí a vědecké publikace. Zpráva popisuje práce vykonané v roce 2003: Charakteristika CHKO a BR Bílé Karpaty, síťové mapování cévnatých rostlin, ornitologický průzkum, ichtyologický a hydrobiologický průzkum, lepidopterologický průzkum, carabidologický průzkum.
Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území
Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Česká botanická společnost ; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Český svaz ochránců přírody - ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Pechanec, Vilém ; Uřičář, Jan ; Resl, Květoslav ; Jurajda, Pavel ; Jagoš, Bohumil ; Horal, David ; Adámek, Zdeněk ; Otýpková, Zdenka ; Jongepierová, Ivana ; Jongepier, Jan Willem
Cílem projektu je stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území CHKO Bílé Karpaty. Zpráva obsahuje popis provedených prací a výsledků dosažených v roce 2004 v těchto dílčích částech: Síťové mapování cévnatých rostlin, ornitologický výzkum, ichtyologický a hydrobiologický průzkum, lepidopterologický průzkum, carabidologický průzkum a geografický informační systém.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
Správa CHKO ; T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je předložen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva se věnuje podrobně rozpracované metodice sběru dat. je provedeno zhodnocení dosud používaných způsobů získávání dat v terénu a následuje vlastní návrh metodiky pro využití prostředků výpočetní techniky v tomto procesu. Dále zpráva přináší informace a hodnocení terénních zkoušek, které proběhly na území CHKO Žďárské vrchy a v CHKO Bílé Karpaty. Shrnutí požadavků na softwarové vybavení - nedostatky v oblasti stávajícího dostupného aplikačního vybavení se ukázaly jako nejvážnější překážka v rutinním nasazení celého systému.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva obsahuje shrnutí a posouzení míry vhodnosti jednotlivých zařízení pro použití v budovaném systému s doporučením pro výběr vhodné sestavy pro pilotní nasazení.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
5 Pechanec, V.
2 Pechanec, Václav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.