National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Exotic Options and their Feasible Usage as Investment Instruments
Šitavanc, Jan ; Ovčarov, Martin (referee) ; Rejnuš, Oldřich (advisor)
Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři často používané typy těchto opcí jsou analyzovány a testovány jak mezi sebou tak pro lepší porovnání i s klasickou vanilla opcí. Hlavním výstupem diplomové práce je návrh vhodného využití testovaných exotických opcí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.