National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Culture Account Results - 2018
Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Pro zjišťování a hodnocení ekonomického rozměru kultury je nutné jasně určit rozsah a strukturu objektu, který je předmětem našeho zájmu. Nejdříve je třeba odlišit jeho vymezení z pohledu věcného od vymezení průřezového charakteru, které vychází z účelu resp. funkce a z průběhu dějů v čase. V prvém případě lze hovořit o jednotlivých oblastech či sférách, poskytovatelích, kulturních a kreativních sektorech kultury a ve druhém o tzv. kulturním cyklu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture Account Results - 2017
Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V průběhu sestavování účtu i v rámci hodnocení jeho výsledků za tento rok a za rok následující se ukázalo, že některé předpoklady a záměry obsažené v původním metodickém manuálu k účtu nemohou být zcela naplněny, resp. musí být poopraveny.
Fulltext: Download fulltextPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018
Odbor statistik rozvoje společnosti
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Údaje prezentované v publikaci se týkají použití počítače a internetu jednotlivci, činností vykonávaných jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, kontaktu s veřejnou správou, využívání informačních technologií v práci a využívání bezpečnostních identifikačních metod. Kromě údajů za ČR za rok 2018 jsou hlavní ukazatele k dispozici i v časových řadách. V mezinárodním srovnání se nejnovější údaje vztahují k roku 2017. Součástí publikace jsou také kratší analytické úseky.
Fulltext: Download fulltextPDF
Results of Health Accounts of the CR - 2010 to 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Fulltext: Download fulltextPDF
Use of information and communication technologies in households and individuals - 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
In recent decades, the spread of information and communication technologies (ICT) has had a dramatic impact not only on the economy, the means of production, but also on the social life and lifestyles of most population groups. In an effort to monitor the situation and the development of these phenomena, the Czech Statistical Office, in cooperation with Eurostat, is conducting a regular sampling survey focused on information and communication technologies in households and the population
Fulltext: Download fulltextPDF
Results of Health Accounts of the CR - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
From an economic and social point of view, healthcare requires more and more resources that draw on complex redistributive relationships. Finally, with the development of globalization and its associated integration tendencies, the need for sharing information on healthcare and the provision of healthcare is highlighted internationally.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture Account Results - 2014
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Centrum informací a statistik kultury
The Czech Republic's Satellite Account for Culture (also referred to as the "Culture Account") was, for the first time, prepared in a verification version for the reference year 2009 following the task of the Government Resolution No. 1452 of 2008. During the preparation of the account and in the evaluation of its results for This year and the following year it turned out that some of the assumptions and intentions contained in the original methodological manual to the account can not be fully fulfilled, Must be repaired.
Fulltext: Download fulltextPDF
Indicators of Research and Development - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
R&D (R&D) is one of the key drivers in the long run enabling productivity, economic growth, employment, sustainable development and the social cohesion of society. The results of research, development and innovation and their use play an important role in all areas of today's society.
Fulltext: Download fulltextPDF
Incapacity for work due to illness and injury in the Czech Republic - 1st half of 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Publicity Incapacity for Disease and Accidents in the Czech Republic in the first half of 2016 offers a basic overview of temporary incapacity for work of the Czech population due to illness or accident in the first half of 2016. Data on sickness and injury incapacity for work are based on the joint processing of the data of the Czech Social Administration Security (CSSA) and the Czech Statistical Office (CZSO) and are always published 1 st half of the reference year (31 October 2016) and cumulative for the whole year (31 May 2017)
Fulltext: Download fulltextPDF
Indirect public support for research and development in the Czech Republic - 2014
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Without a corresponding amount of funds from both the state and the business sector, it is not possible to expect R & D (R & D) in the Czech Republic to deliver high-quality, internationally competitive knowledge, innovation and technology. The importance of R & D investment is now highlighted in all developed countries, as the results of these activities and their use play an important role in all areas of today's society. Effective allocation of financial resources in this area can not be done without knowledge of historical development and current situation. Therefore, high quality and reliable statistical data are needed to determine the priorities and direction of future policies in this area.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.