Název: Výsledek účtu kultury ČR za rok 2018
Překlad názvu: Culture Account Results - 2018
Autoři: Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Typ dokumentu: Statistické zprávy
Rok: 2020
Jazyk: cze
Abstrakt: Pro zjišťování a hodnocení ekonomického rozměru kultury je nutné jasně určit rozsah a strukturu objektu, který je předmětem našeho zájmu. Nejdříve je třeba odlišit jeho vymezení z pohledu věcného od vymezení průřezového charakteru, které vychází z účelu resp. funkce a z průběhu dějů v čase. V prvém případě lze hovořit o jednotlivých oblastech či sférách, poskytovatelích, kulturních a kreativních sektorech kultury a ve druhém o tzv. kulturním cyklu.
Klíčová slova: architektura; audiovizuální a interaktivní média; interpretační umění; kultua a společnost; kultura; kulturní dědictví; makroekonomická statistika; periodický a neperiodický tisk; podniková statistika; reklama; správa kultury; umělecké vzdělávání; veřejné finance; výtvarné umění a řemesla; company statistics; culture and society; macroekonomics; public finance
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) (web)
Externí umístění souboru: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2020/05/Vysledek_uctu_kultury_CR_za_rok_2018.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-414856


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Výzkumné ústavy > Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Zprávy > Statistické zprávy
 Záznam vytvořen dne 2020-07-15, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet