National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Financial Analysis of the Company Grammer CZ
Nekolová, Hedvika ; Šiška, Ladislav (advisor) ; Hybštová, Petra (referee)
The main object of this thesis is to review financial situation of the company Grammer CZ by using financial analysis method. The thesis contains theoretical and practical parts. The theoretical module includes determination of the theoretic-methodological data, which serve as basis of processing financial analysIs of selected company. The practical module includes horizontal and vertical analysis of financial reports, analysis of basic ratio indicators and analysis of economic value added (EVA) of the company. The final values are compared with averages in branch, in which the selected company is working.
Kultura jako multiplikátor cestovního ruchu
Nekolová, Hedvika ; Krbová, Jana (advisor)
Práce analyzuje vybraný obor kultury a zkoumá jeho vliv na cestovní ruch. V úvodu práce jsou vymezeny pojmy kultura a cestovní ruch. Jelikož je kultura široký pojem, je práce zaměřena na kulturní památky a způsob jejich financování. Druhá část práce analyzuje kulturní památky v konkrétním městě v České republice a zkoumá jejich vliv na cestovní ruch v dané oblasti. Dále zde jsou navrženy možné varianty jak zvýšit pomocí kulturních památek cestovní ruch.

See also: similar author names
1 NEKOLOVÁ, Helena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.