National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Mapping methodology of cultural and creative industries at local and regional class in the Czech Republic
Žáková, Eva ; Dubová, Markéta ; Kraus, Marcel ; Bednář, Pavel ; Návrat, Petr
The methodology describes the working procedure for mapping cultural and creative industries at local and regional class. In this context mapping of this methodology it is meant the analysis of phenomena in a given territory, specifically identifying the current status and needs of individual sectors in a given location.
Fulltext: Download fulltextPDF
International Mediation in Ethnic Conflict;
Návrat, Petr ; Lehmannová, Zuzana (advisor)
Práce srovnává dvě mezinárodní zprostředkování etnického konfliktu na Šrí Lance. První, vedené Indií v letech 1983 - 1987 a druhé, iniciované Norskem v letech 2000 - 2002. Seznamuje čtenáře s pozadím etnického konfliktu na ostrově a jeho vývojem do začátku indického zprostředkování. Detailně analyzuje průběh indické a norské mediace. Na základě teoretického rámce stanovuje determinanty úspěšné mediace. Pomocí nichž pak dochází k závěrům reflektujícím příčiny neúspěchu indické mediace a příčiny částečného úspěchu mediace vedené Norskem.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.