National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The effect of miscarriage on a women's psychological health
Bauerová, Alexandra ; Rusová, Monika (advisor) ; Mrázová, Petra (referee)
This bachelor thesis explores the psychological and social effect of a miscarriage on women's mental health. The aim of this thesis is to provide a complex overview of the physiological impact of miscarriages on women and investigate various factors, which may influence their experience. This research paper is divided into a theoretical and empirical part. In the theoretical part, the description, etiology, symptoms, most common types, diagnostics and treatment of miscarriage are provided. Additionally, the discussion of treatment includes descriptions of instrument and medicament based methods for removal of the remains of a fetus, their course of action and possible risks. Furthermore, in the theoretical part the empotions women go through and their impact on social background. In the empirical part a detailed description of the quantitative research is presented. The research was completed using a questionnaire distributed among women, who experienced a miscarriage. The questionnaire was distributed online using social networks. The results indicate women's emotionally experience grief, fear, guilt and may influence the psychological well-being of every woman. The results show that more than half of women did not have relevant information about options of psychological help. Hence, this thesis...
Regulation of the regional cerebral blood flow during functional activation and CNS pathology
Mrázová, Petra ; Otáhal, Jakub (advisor) ; Dudová, Agnieszka (referee)
Cíl práce: Zjistit, ZDA u potkanů s chronickou epilepsií dochází k dysregulaci regionálního krevního průtoku v mozků. Metoda: K vyvolání epilepsie u experimentální Skupiny was použit LiClpilocarpinový Model epilepsie. 3-6 měsíců po vyvolání iniciálního SE byly implantovány stimulační snímací elektrody přiložena sonda Laser Doppleru kontralaterálně od stimulačních Elektrod u kontrolni i experimentální Skupiny. Zmeny rCBF byly monitorovány v průběhu transcallosální stimulace se zvyšující se intenzitou proudu za současného snímání EEG. Výsledky: Stimulace kontralaterálního kortexu senzomotorického vyvolala signifikantní vzestup rCBF u obou Skupin potkanů. Tvar Křivky was u obou Skupin monofázický s tendencí rychlejšího návratu krevního průtoku na hodnotu Původní U experimentální Skupiny. Sklon Vstupné / dojít Výstupní Křivky was u experimentální Skupiny signifikantně vyšší. Závěr: Údaje o Výsledná poukazují na to, ZE JE rCBF u chronicky epileptických potkanů signifikantně změněný. Klíčová slova: regionální mozkový krevní průtok, epilepsie, transcallosální stimulace, LDF, EEG Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Comparison between a tax burden of self employed person and shareholder of limited liability company
Mrázová, Petra ; Vančurová, Alena (advisor) ; Peroutka, Vojtěch (referee)
Diploma thesis is focused on a comparison between a tax burden of self employed person and limited liability company, precisely, its shareholder. Main goal is to draw a comparison between the taxation of individuals and also scrutinize benefits (or drawbacks) of becoming a self-employed person from a tax perspective or whether is more advantageous establishing a single-member limited liability company. The percentage of a withhold rate enables the quantification of a tax burden, an effective tax rate and an average tax rate. This thesis includes comprehensive case study based on several specified restrictions.
Types of Text in "Menus" in Germany and Austria: Introduction and Sample Analysis
MRÁZOVÁ, Petra
This bachelor thesis focuses on the specific types of text "Menus", where it deals with its similarities and differences on 40 samples from Germany and Austria. The theoretical part is focusing on the basic qualities of this specific text type. An analyse of ten menus from northern, central and southern Germany and from different parts of Austria will be done in the empiric part. The bachelor thesis focuses on the structure of menus, its diatopic specifics of using vocabulary regarding the field of gastronomy (Kloß vs. Knödel, Kartoffel vs. Erdapfel, etc. ) from the point of view of the semantics and word formation.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
7 MRÁZOVÁ, Petra
5 Mrázová, Pavlína
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.