National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Nursing Care of the Patient with polytrauma
Mouková, Lucie ; Fialová, Jana (advisor) ; Novotný, Pavel (referee)
Pro zpracování mé bakalářské práce, jsem si vybrala pacienta, který byl hospitalizován na oddělení intenzivní péče v Ústřední vojenské nemocnici, kde jsem pracovala. Následkem poranění páteře, došlo u pana P. k poškození funkce dolních končetin. Handicap, jako je paraplegie velmi tvrdě zasáhne do všech oblastí lidského života. V popředí celého procesu adaptace na novou životní situaci je zejména psychika nemocného. V nemocniční, rehabilitační i následné domácí péči by proto měl být kladen důraz na maximální duševní podporu pacienta a jeho aktivní spolupráci s ošetřujícím týmem. Zapojení klientovy rodiny do komplexní léčebné i rehabilitační péče je vždy neocenitelnou výhodou.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.