National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analýza mimosoudního vyrovnávání spotřebitelských sporů v České republice a EU
Vošvrda, David ; Horová, Olga (advisor) ; Medřická, Petra (referee)
Cílem diplomové práce je analýza možností obrany spotřebitelů při porušení jejich práv mimosoudní cestou. V teoretické části práce bude pozornost zaměřena na právní úpravu ochrany spotřebitele u nás a v zemích EU, dále na orgány, které mohou pomoci předcházet porušování těchto spotřebitelských práv. Praktická část se potom soustřeďuje na možnosti řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou, tzn. cestou rychlejší, levnější a efektivnější v porovnání se soudním procesem. Důraz bude kladen především na oblast peněžních sporů. Instituce finančního arbitra ČR, která se právě touto problematikou u nás zabývá, a její pomoc českému spotřebiteli bude porovnávána s obdobným úřadem v jiné zemi Evropské unie ? cílem bude zjistit možnosti obrany českých občanů v porovnání s možnostmi obrany občanů vyspělé země EU.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.