National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Awareness of primary school teachers about domestic violence
Machalová, Eliška ; Hanuš, Daniel (advisor) ; Kodymová, Pavla (referee)
The bachelor's thesis aims to explore the awareness of primary school teachers regarding domestic violence, educational programs available for prevention, and their knowledge about domestic violence. The theoretical part of the thesis delves into defining the fundamental concepts related to this issue. It discusses key terminologies such as domestic violence, children as victims of domestic violence, the abused child syndrome, the protocols for teachers when suspecting domestic violence in a child, as well as prevention and teachers' awareness of domestic violence. The practical part of the thesis focuses on conducting qualitative research using interviews as the primary method.
Serological and PCR diagnostics of systemic mycoses
Machalová, Eliška ; Codl, Daniel (advisor) ; Smíšek, Petr (referee)
Invazivní mykotické infekce, zvláště u imunokompromitovaných pacientů, způsobují závažné klinické komplikace s poměrně vysokou mortalitou. Nejčastější infekce způsobují mikromycety rodu Candida a Aspergillus. Zatímco výskyt invazivní kandidózy po zavedení nových (triazolových) mykotických preparátů postupně klesá, u aspergilózy je pozorován vzestup incidence i mortality [1,2,3]. Úspěšná léčba těchto infekcí je úzce spjata s včasnou detekcí houby a se zahájením agresivní cílené terapie. Konvenční diagnostické postupy (histologie a kultivace) však přináší průkaz původce pozdě, často až ve stadiu plně rozvinutého onemocnění, a mohou vést k falešně negativním výsledkům. Z těchto důvod se stále více začínají prosazovat nové přístupy pro rychlou a citlivou detekci mykotických infekcí. V případě invazivní aspergilózy se laboratorní diagnostika spoléhá především na průkaz agens pomocí imunologických testů (detekce antigenu) nebo molekulárně biologických metod (detekce DNA). Velkého rozvoje dosahují molekulárně biologické metody, zejména amplifikační techniky (polymerázová řetězová reakce), které vynikají rychlostí, specificitou a vysokou citlivostí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

See also: similar author names
1 Máchalová, Eva
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.