National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Production and use of zinc alloy castings
Odehnal, Pavel ; Müller, Peter (referee) ; Pernica, Vítězslav (advisor)
The bachelor thesis focuses on the development of a literature search dealing with zinc production and its applications. The theoretical part is focused on the methods of production of pure zinc, the alloys used and the methods of processing of these alloys. Furthermore, selected branches of application of castings in industry are described. The work is supplemented by an experiment concerning the evaluation and remedy of defects occurring on the component.
On the Power of Weak Extensions of V0
Müller, Sebastian Peter ; Krajíček, Jan (advisor) ; Thapen, Neil (referee) ; Kolodziejczyk, Leszek (referee)
Název práce: O síle slabých rozšírení teorie V0 Autor: Sebastian Müller Katedra: Katedra Algebry Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., Katedra Algebry. Abstrakt: V predložené disertacní práci zkoumáme sílu slabých fragmentu arit- metiky. Činíme tak jak z modelově-teoretického pohledu, tak z pohledu důkazové složitosti. Pohled skrze teorii modelu naznačuje, že malý iniciální segment libo- volného modelu omezené aritmetiky bude modelem silnější teorie. Jako příklad ukážeme, že každý polylogaritmický řez modelu V0 je modelem VNC. Užitím známé souvislosti mezi fragmenty omezené aritmetiky a dokazatelností v ro- zličných důkazových systémech dokážeme separaci mezi rezolucí a TC0 -Frege systémem na náhodných 3CNF-formulích s jistým poměrem počtu klauzulí vůci počtu proměnných. Zkombinováním obou výsledků dostaneme slabší separační výsledek pro rezoluci a Fregeho důkazové systémy omezené hloubky. Klíčová slova: omezená aritmetika, důkazová složitost, Fregeho důkazový systém, Fregeho důkazový systém omezené hloubky, rezoluce Title: On the Power of Weak Extensions of V0 Author: Sebastian Müller Department: Department of Algebra Supervisor: Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., Department of Algebra....
Corrosion resistance of cast duplex stainless steels
Müller, Peter ; Záděra, Antonín (referee) ; Pernica, Vítězslav (advisor)
The master’s thesis deals with corrosion resistance of cast duplex steels. In the first part the corrosion mechanisms and their individual types are described, the second part characterizes the types of stainless steels in terms of their properties, use, structural components, and their impact on mechanical and corrosion properties of steels. Individual chapter is dedicated to duplex steels. In the experimental part the resistance of 1.4517 steel against pitting corrosion depending on the alloy contents and the PREN value was investigated. Four specimens graded according to PREN were cast. Supplemented with sample stirrer blade which was affected by corrosion during service they were subjected to corrosion test according to ASTM G48-11 standard in 6% FeCl3 solution. Cast specimens were subjected to tensile test and impact test.
Machining of titanium alloys
Müller, Peter ; Sliwková, Petra (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
The bachelor thesis specifies the most important properties and production processes of titanium, categorizes titanium alloys and their properties. In the experimental part, titanium alloy Ti-6Al-4V blank was machined and cutting forces were measured, depending on selected feeds per revolution. Subsequently specific cutting force was calculated and compared with values given by the tool manufacturers.
On the Power of Weak Extensions of V0
Müller, Sebastian Peter ; Krajíček, Jan (advisor) ; Thapen, Neil (referee) ; Kolodziejczyk, Leszek (referee)
Název práce: O síle slabých rozšírení teorie V0 Autor: Sebastian Müller Katedra: Katedra Algebry Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., Katedra Algebry. Abstrakt: V predložené disertacní práci zkoumáme sílu slabých fragmentu arit- metiky. Činíme tak jak z modelově-teoretického pohledu, tak z pohledu důkazové složitosti. Pohled skrze teorii modelu naznačuje, že malý iniciální segment libo- volného modelu omezené aritmetiky bude modelem silnější teorie. Jako příklad ukážeme, že každý polylogaritmický řez modelu V0 je modelem VNC. Užitím známé souvislosti mezi fragmenty omezené aritmetiky a dokazatelností v ro- zličných důkazových systémech dokážeme separaci mezi rezolucí a TC0 -Frege systémem na náhodných 3CNF-formulích s jistým poměrem počtu klauzulí vůci počtu proměnných. Zkombinováním obou výsledků dostaneme slabší separační výsledek pro rezoluci a Fregeho důkazové systémy omezené hloubky. Klíčová slova: omezená aritmetika, důkazová složitost, Fregeho důkazový systém, Fregeho důkazový systém omezené hloubky, rezoluce Title: On the Power of Weak Extensions of V0 Author: Sebastian Müller Department: Department of Algebra Supervisor: Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., Department of Algebra....

See also: similar author names
15 MÜLLER, Pavel
2 Müller, P.
2 Müller, Patrik
15 Müller, Pavel
1 Müller, Pavol
16 Müller, Petr