National Repository of Grey Literature 52 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Optimization of network monitoring systems and their integration with user support tools
Krýcha, Jakub ; Dvořák, Jan (referee) ; Kubánková, Anna (advisor)
This bachelor's thesis is focused on the implementation of monitoring systems, automated solutions and prevention of potential issues in computer networks. The objective was to implement a monitoring system into the network, automate the solution of encountered problems, and create scripts that would ensure appropriate remedies upon the detection of an existing or emerging problem.
Text editor for seniors
Kudela, Ondřej ; Kubánková, Anna (referee) ; Komosný, Dan (advisor)
The thesis deals with the design and implementation of a simple text editor adapted for seniors in the age group of 90 years and more. The text editor is one of the applications of the operating system for the seniors, which is used to facilitate the work on the computer. The goal of this work is to build an easy to use text editor supporting basic formatting using Markdown markup language and to implement a suitable form of document management and archiving. The work describes the created source code, the translation of the Markdown language into a PDF document, text formatting, file handling, multilingual translation of the application, voice assistance, and the development of the graphical environment. The results of the work are published on the GitHub repository.
Analysis of VPN tunnel technologies
Šopík, Adam ; Dvořák, Jan (referee) ; Kubánková, Anna (advisor)
The bachelor thesis is primarily focused on the study of network tunnels and how they affect physical and network parameters. The advantages and disadvantages that different technologies bring with them are discussed. The aim of the thesis was to measure several types of network technologies and determine their effect on network operating parameters such as delay, throughput and CPU load. The thesis also includes the design of one lab assignment for students that focuses on troubleshooting tunnels. This assignment aims to provide students with hands-on experience and improve their skills in solving tunneling related problems.
Optimization of network monitoring systems and their integration with user support tools
Krýcha, Jakub ; Dvořák, Jan (referee) ; Kubánková, Anna (advisor)
This bachelor's thesis is focused on the implementation of monitoring systems, automated solutions and prevention of potential issues in computer networks. The objective was to implement a monitoring system into the network, automate the solution of encountered problems, and create scripts that would ensure appropriate remedies upon the detection of an existing or emerging problem.
Resilient fiber optic infrastructure
Spurný, Vladimír ; Kubánková, Anna (referee) ; Münster, Petr (advisor)
Optical networks are often mistaken for being secure, but there are ways to eavesdrop on the signal in an optical fiber without the user noticing. Cryptography is used to protect data, but quantum computing may threaten current encryption methods in the future. Misuse of active and passive elements affect the security of the optical infrastructure. The monitoring ports of active devices and the physical properties of optical fibre s pose risks for data leakage and eavesdropping. This work focuses on information transmission in optical fibers, data leakage risk analysis, and testbed design for measuring data signal interference. And then verifies the functionality of the workstation on a high-speed coherent transmission system.
Implementation of the LTE Cat-M Communication Technology Utilizing the NS-3
Le, Dinh Thao ; Kubánková, Anna (referee) ; Mašek, Pavel (advisor)
Diplomová práce se zabývá komunikační technologií Long Term Evolution Machine Type Communication (LTE-M) a její implementací v simulačním nástroji Network Simulator 3 (NS-3). Jako člen technologické skupiny Low-Power Wide-Area (LPWA) má LTE-M za cíl poskytovat konektivitu pro scénáře masivního nasazení koncových zařízení (mMTC). Hlavním cílem práce v teoretické části je objasnit charakteristiku LTE-M a dalších technologií ve skupině LPWA, a tím poukázat na jejich výhody, nevýhody a vhodné případy použití. Praktická část se snaží identifikovat limity sítě ve vztahu k maximálnímu počtu připojených zařízení. Dále je také popsána implementace funkcí úspory energie LTE-M do LENA modulu ve NS-3 a uvedeny výsledky simulace.
DNS firewall and its deployment and integration in cyber center
Doležal, Martin ; Kubánková, Anna (referee) ; Jeřábek, Jan (advisor)
This bachelor's thesis deals with the deployment, integration, and testing of a DNS firewall in a security operations center. It describes the connection of endpoints and remote local area networks to the DNS firewall located in the security operations center. Furthermore, the enforcement of the DNS firewall is described. The main goal of the thesis was to deploy and integrate a DNS firewall inside a security operations center. The first chapter describes the security operations center in general. The second chapter deals with the DNS system. The following chapter describes the security of the DNS system and security of DNS requests, the reader is informed of the term DNS firewall and RPZ and VPN technologies. The fourth chapter describes the DNS firewall deployment process and its integration in a real security operations center. The next chapter describes connection methods of endpoint and remote local area networks to the DNS firewall and its enforcement inside the security operations center. The last chapter deals with performance testing and deployed DNS firewall availability. The outcome of the thesis involves a deployed, integrated, fully-functional, and tested DNS firewall in a real-world security operations center. The Bind software package along with the RPZ technology was used to implement and deploy the DNS firewall. For testing and connection of endpoints, the VPN technology, and the RIPE Atlas network was used.
Applied automation between security network components in operational networks
Škoda, Jakub ; Benedikt, Jan (referee) ; Kubánková, Anna (advisor)
Tato práce se zabývá studiem možností automatizace v síťové bezpečnosti. Identifikuje konkrétní manuální pracovní postup a navrhne možnosti, jak tento pracovní postup zautomatizovat a tím nahradit zastaralý manuální postup. V novém automatizovaném pracovním postupu byly použity nástroje Cisco Umbrella pro hlášení a hodnocení DNS pro koncová zařízení. Tyto nástroje byly použity k vytvoření nové bezpečnostní metriky – chování. Chování koncového bodu se pak použije u vybraného případu použití vzdáleného přístupu VPN. Namísto použití compliance kontroly před navázáním připojení VPN, se použije chování koncového bodu.
Analysis of the influence of network technologies on the operating parameters of the device
Hynšt, Boris ; Dvořák, Jan (referee) ; Kubánková, Anna (advisor)
This bachelor work is focused on study of networking technologies and their effect on physical performance of router. From all the performance variables, the most important for this work are CPU usage and available bandwidth, also how much can each of the technologies affect these variables. For this purpose simple topology was created and all of the technologies were measured and compared to each others. On top of that there was a simple test, that was put in place to find out, if it is possible to make these performance tests with chosen networking simulator.
User rights defined by SELinux technology in Red Hat Enterprise Linux operating system
Končitý, Patrik ; Kubánková, Anna (referee) ; Komosný, Dan (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá omezením uživatelských práv v operačních systému Red Hat Enterprise Linux (GNU/Linux) pomocí technologie SELinux. V první části práce jsou objasněny mechanismy, pomocí kterých můžeme omezovat práva v OS. Jsou zde vysvětleny základní dva mechanismy omezení práv. Jedná se o mechanismy Diskretního řízení přístupu a Mandatorního řízení přístupu. Dále rozvádíme SELinux technologii, která je formou mandatorního řízení přístupu. V praktické části je proveden nejdříve průzkum typických uživatelů OS a jejich typických činností, na které navazuje implementační část, kde jsou uplatněny teoretické poznatky o SELinux technologii. Je zde popsána implementace nových confined uživatelů a šablony, které jsou přidávány do jednotlivých bezpečnostních politik. Následně jsou tyto bezpečnostní politiky testovány na konfigurovaných systémech a testuje se mitigace konkrétních zranitelností. Mitigace je úspěšná a útočníkovi je zamezeno získat práva. V poslední části se zaobíráme možnými budoucími rozšířeními bezpečnostních politik.

National Repository of Grey Literature : 52 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Kubánková, Alexandra
2 Kubánková, Aneta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.