National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve východních Sudetech (CHKO Jeseníky‚ NPR Kralický Sněžník)
Zmrhalová, Magda ; Zeidler, Miroslav ; Wild, Jan ; Tuf, Ivan H. ; Stanovský, Jiří ; Souček, Jiří ; Šenfeldr, Martin ; Růžička, Martin ; Potůčková, Markéta ; Petr, Libor ; Novák, Jan ; Mařák, Petr ; Majkus, Zdeněk ; Lešková, Martina ; Kyncl, Tomáš ; Kuras, Tomáš ; Křížek, Marek ; Kopalová, Irena ; Kočvara, Radim ; Kočí, Martin ; Kašák, Josef ; Holuša, Jaroslav ; Houška, Jakub ; Hédl, Radim ; Černá, Karolína ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Výsledky řešení projektu za celé období řešení. Hlavním cílem projektu bylo přinést co nejvíce informací o tom, jakým způsobem interaguje borovice kleč s přírodním prostředím nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. Prokázané vlivy odůvodňují potřebu asanace porostů borovice kleče v Hrubém Jeseníku. Nástin priorit byl podán v návrhu managementových opatření.
Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve východních Sudetech (CHKO Jeseníky‚ NPR Kralický Sněžník)
Zmrhalová, Magda ; Zeidler, Miroslav ; Wild, Jan ; Treml, Václav ; Souček, Jiří ; Šenfeldr, Martin ; Potůčková, Markéta ; Petr, Libor ; Novák, Jan ; Majkus, Zdeněk ; Kyncl, Tomáš ; Kuras, Tomáš ; Křížek, Marek ; Kopalová, Irena ; Kočvara, Radim ; Kočí, Martin ; Kašák, Josef ; Holuša, Jaroslav ; Hédl, Radim ; Černá, Karolína ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Zpráva shrnuje výsledky řešení projektu za rok 2007. 1. část zprávy obsahuje řešení těchto úkolů: Analýza uhlíků v půdních profilech nad současnou horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku; Paleoekologická analýza profilu Králický Sněžník; Historický vývoj porostů borovice kleče a vysokohorského zalesňování v Hrubém Jeseníku a na Králickém Sněžníku; Teplotní poměry a dynamika ekotonu alpinské hranice lesa v Hrubém Jeseníku; Vývoj plošného rozšíření klečových porostů - analýza historických leteckých snímků; Zdravotní stav borovice kleče v Hrubém Jeseníku; Generativní šíření borovice kleče na příkladu vybraných lokalit Hrubého Jeseníku
Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve východních Sudetech (CHKO Jeseníky‚ NPR Kralický Sněžník)
Zmrhalová, Magda ; Zeidler, Miroslav ; Wild, Jan ; Treml, Václav ; Souček, Jiří ; Šenfeldr, Martin ; Potůčková, Markéta ; Petr, Libor ; Novák, Jan ; Majkus, Zdeněk ; Kyncl, Tomáš ; Kuras, Tomáš ; Křížek, Marek ; Kopalová, Irena ; Kočvara, Radim ; Kočí, Martin ; Kašák, Josef ; Holuša, Jaroslav ; Hédl, Radim ; Černá, Karolína ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Zpráva shrnuje výsledky řešení projektu za rok 2007. 2. část zprávy obsahuje řešení těchto úkolů: Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na půdní kopečky (thufury) v Hrubém Jeseníku; Hodnocení růstových parametrů smrkových skupin nad alpinskou hranicí lesa; Vliv alochtonní borovice kleče na vybrané skupiny bezobratlých; Stav vegetace na pasekách po odstranění kleče (Pinus mugo) v Malé kotlině v Hrubém Jeseníku; Rychlé svahové procesy a jejich vztah k porostům borovice kleče; Návrh managementových opatření porostů borovice kleče (Pinus mugo) v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.