National Repository of Grey Literature 130 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Regions in the EU after the Lisbon Treaty
Štoková, Daniela ; Rovná, Lenka (advisor) ; Kadeřábková, Jaroslava (referee)
There is a constant trend in the European Union for heightened pride, desire of extended autonomy and even national independence of regions. The master thesis intends to investigate the relations of selected regions in the EU member states with the European policy level. The general research question to answer is "Which regions are more successful in representing their interests vis-à-vis the European policy level?" The investigation is undertaken in a form of a comparative case study combining qualitative and quantitative research; the examined regions are - following the research hypotheses and intention to provide a multi-perspective analysis of the problem - Scotland (United Kingdom), Hessen (Germany), Trentino-Alto Adige/Südtirol (Italy) and Středočeský kraj (Czech Republic). Based on the comparative analysis the thesis concludes that "regions with wide scope of powers on the national level (usually coming from federal or regionalized member states) with strong economic background are generally more successful in representing their interests vis-à-vis the European policy level."
Prague graffiti subculture - development and context
Hronešová, Lucie ; Štěpánová, Irena (advisor) ; Krupková, Jaroslava (referee) ; Kadeřábková, Jaroslava (referee)
Přestože neoficiální či nelegální nápisy, kresby a malby umístěné na místech veřejně přístupných jsou součástí našich měst již velmi dlouhou dobu, v poslední době se jejich jistá varianta i u nás rozšířila natolik, že se pro mnohé stala skutečnou obtíží. Pro etnologa zabývajícího se urbánní etnologií se stala fenoménem, který vyvolává čím dál více zvědavosti i profesionálního zájmu. Nesrozumitelnost těchto děl vede okolí k pocitu, že zde existuje jakýsi tajemný svět graffiti. Svým způsobem tomu tak je, pokud termínem "svět" označíme stejně jako Marc Augé "společenství, jež se podílejí na nějaké činnosti a navzájem sdílejí některé zvyky, vztahy a hodnoty." 1. Tento svět respektive tato subkultura a její vanace v českých podmínkách se stala předmětem mého zkoumání. Přestože subkultura graffiti se v Čechách začala utvářet před téměř patnácti lety, její etnologické zkoumání nemá u nás prakticky žádnou tradici.2 Tato práce je tedy v převážné míře založena na poznatcích dlouhodobého terénního výzkumu. Protože se domnívám, že psaním o subkultuře graffiti představuji čtenářům této práce nový "svět", je tomuto předpokladu přizpůsobeno uspořádání jednotlivých kapitol. Seznámení se slangem a část teoretických výsledků, které jsou opřeny jak o studium literatury tak o výsledky terénního výzkumu jsou prezentovány...
The Czech family on the threshold of 21st century
Moravuszová, Klára ; Kadeřábková, Jaroslava (advisor) ; Kouřilová, Jana (referee)
This bachelor's thesis is focused on the contemporary trend of evolution of the Czech family. The main goal is to identify changes and tendencies of family life. It is answering the question of whether difficulties that contemporary families have to face are permanent or if they are just a consequence of global, economic and social problems. In this thesis you will find described changes of families in relation to historical development and for better understanding key concepts are defined. The thesis also focuses on gender problems, especially on roles of men and women and their position in the family. Pursuant to statistical data, is monitored development of family and family life in separate regions of the Czech Republic. This thesis describes specifics of dynamics through the whole Republic by their comparison and definition of developmental trend at the turn of the millennium.
Multiple source financing of social services
Ticháčková, Jana ; Kadeřábková, Jaroslava (advisor) ; Khendriche Trhlínová, Zuzana (referee)
The aim of the thesis is to consider in which extent can be used a multiple sources financing of social services in the Czech republic. The aging of the population not only in the Czech Republic, but also throughout Europe signify increasing demand for social services and increase of their financial demands. Therefore, it is necessary to look for new ways of financig these services from sources outside the public budgets. In this respekt is also important the cooperation between the public sector, non-profit sector and private sector, which make the providing of social services more effective. The results of this work show that participation in the providing of social services is curently inadeguately used in the Czech Republic and the search for new sources for financing still has great potential for its development.
Availability of social services in in the Zlín region
Ponížilová, Kateřina ; Kouřilová, Jana (advisor) ; Kadeřábková, Jaroslava (referee)
The diploma thesis is aimed at availabilitymapping and analysing of social services in the Zlín region. Special attention is devoted to the Vsetín area with an aim to evaluate a scope, structure of providers and availability of social services in this peripheral area of the Czech Republic. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. At introduction of the theoretical part there are defined elementary terms and then a research focused on running of social systems of Slovakia, Germany and Great Britain follows. Subsequently there is social policy of the Czech Republic described together with related law, structure of social service providers and engagement of non-governmental sector. In the theoretical part there is a comparison of social system of the Czech Republic with above mentioned states of Europe. A conclusion contains issues of community planning, creation and advantages which are connected with its process. The practical part of the thesis deals with social services in the Zlín region. Attention is focused on structure and typology of social services and their availability for local inhabitants, a community plan and its application within whole Zlín region as well as in individual districts. A part of the practical section is a detailed analysis of social services in Vsetín district and presentation of its community plan, specification of provided services in this area, structure of these services and problems connected with the offer. Methods used in the diploma thesis are analysis, research, comparison, methods of field research and synthesis of obtained findings.
Utilization of cultural heritage in tourism of Italy, in comparison with CR
Hubertová, Kateřina ; Tyslová, Irena (advisor) ; Kadeřábková, Jaroslava (referee)
The diploma thesis deals with the possibilities of utilization of cultural heritage in tourism of the Czech Republic and in Italy. The thesis describes heritage care system and culture funding in both countries, but it deals also with tourism management and promotion in both countries. The case of Italy is used as an example for comparison with the Czech system. The thesis is divided into four parts. First of them deals with theoretical definition and closer description of culture and tourism, as well as cultural tourism. Second part describes the situation in the Czech Republic. Third chapter is crucial because it describes Italian practice in heritage care, arts funding, tourism and its promotion and organization. This chapter includes also practical analysis of several Italian monuments and ways they are managed, ranking from the most important monuments to local ones, from technical heritage to church monuments. Fourth chapter compares the situation in both countries according to findings of previous chapters. At the end of the comparison there are several examples, positive but also negative, where Czech Republic can learn from Italian experience.
Opportunities to develop the social economy and social enterprise
Nováková, Lenka ; Kadeřábková, Jaroslava (advisor) ; Khendriche Trhlínová, Zuzana (referee)
Diploma thesis focuses on the social economy and social entrepreneurship. Its aim is to identify possible directions of further development of the social economy in the Czech Republic. The starting point for this work is the assumption that successful development of social entrepreneurship is dependent on access to financial resources, a good legislative definition and availability of the necessary information. The operational objective is to analyze the range of financial instruments available to social enterprises. The work is divided into several parts. The first chapter summarizes the historical development of the social economy in Western European countries and subsequently in the Czech Republic. The next chapter presents the approaches to the concept of social economy from the perspective of several European institutions. The chapter is also a case of good practice from Italy. The following chapter, in which are presented the main theoretical approaches to the social economy in the Czech Republic. In the analytical part of the work are first defined problem areas of social entrepreneurship, it is also stated range of financial instruments available to social enterprises and subsequently defined possible directions of further development of the social economy.
Development of Rakovnicko and support of business partnership throughout the microregion.
Sušánková, Eva ; Kadeřábková, Jaroslava (advisor) ; Khendriche Trhlínová, Zuzana (referee)
The presented thesis deals with the development of microregion Rakovnicko with regard to the area of tourism. The main objective of the study was to find out what kind of options has the surveyed region for supporting business activities in the field of tourism. The operational objective was to describe the limits of business development in this area. The objectives were obtained through analysis of the state of particular business support tools. The analysis covered the past and the current state of support tools, and the final conclusion was drawn within each of them.
IMPORTANCE OF TOWN-TWINNING ON THE EXAMPLE OF SELECTED TOWNS IN THE CENTRAL BOHEMIA REGION
Cimlerová, Petra ; Kadeřábková, Jaroslava (advisor) ; Khendriche Trhlínová, Zuzana (referee)
This Bachelor thesis is focused on a cooperation of towns with an emphasis on international cooperation through the town-twinning. The first part analyzes the theoretical framework and objectives of cooperation, the legislation and possibilities of financing. In the second part the thesis focuses on three particular towns in Central Bohemia Region - Beroun, Černošice and Dobřichovice - and examines cooperation in reality. At the end the work compares the two previous parts. Here, the thesis focuses on the reality of financing -- it was found to be (due to difficulties with applications for finances) better to rely on towns' own sources -- and also answers the key questions that proves undeniable importance of this form of cooperation: it is advantageous for all participating towns and they are able to fulfill theoretical goals in reality.
Obchodní a politické vztahy mezi Českou republikou a zeměmi Latinské Ameriky
Rýcová, Zuzana ; Urban, Traian (advisor) ; Kadeřábková, Jaroslava (referee)
Main objective of the thesis is to evaluate trade and political relations between the Czech Republic and selected countries in Latin America (selected countries will be those with strongest ties to the Czech Republic). Hypothesis: Trade and political relations between Czech Republic and Latin American Countries are well developing in the course of the time. Latin-American region provides a great potential for future cooperation. Emphasis will be targeted on the assessment of business conditions (including bilateral agreements on mutual trade), further on the most important export commodities and investment opportunities. At the same time, the work will attempt to estimate the level of potential of Latin American territory and further direction of mutual relationships. The research will contain a questionnaire for Czech entrepreneurs operating in Latin America and a thorough analysis of mutual trade will be given. Unfortunately, this subject is not documented with a large number of printed books, therefore, the key source of information will be databases and statistical information published by state institutions (Chamber of Deputies, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Industry and Trade, etc.). Bibliography: [1] AGUIAR DE MEDEIROS, C. (2011): The Political Economy of Institutional Change and Economic Development in Latin American Economies. Journal of Economic Issues, Vol. XLV, No. 2 (June 2011), DOI: 10.2753/JEI0021-3624450205, pg. 289 - 299 [2] Chairman of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic: Report on Relationships between the Czech Republic and Latin American Countries and the Role of the Chamber of Deputies in this Process (2010). [3] CHRISTIAN, S. (1997): Latin American Trade Relations. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 39, No. 1, Special Issue: US-Latin American Relations (Spring, 1997), pp. 71 - 83 [4] GÓMEZ-MERA, L. -- BARRETT, B. (2012): The Political Economic of Preferential Trade Agreements: Latin America and Beyond. DOI: 10.1111/j.1548-2456.2012.00147.x. Available at: http://miami.academia.edu/LauraGomezmera/Papers/35945 /The_Political_Economy_of_Preferential_Trade_Agreements_Latin_America_and_Beyond [5] GRINBERG, N. (2010): Where Is Latin American Going? FTAA or "Twenty-first-Century Socialism"?. Latin American Perspective 2010. DOI: 10.1177/0094582X09351713, pg. 185 - 202 [6] SHADLEN, K.C. (2006): Latin American Trade and Development in the New International Economy. Latin American Research Review, Vol. 41, No.3 (2006), pg. 210 - 267

National Repository of Grey Literature : 130 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Kadeřábková, Jana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.