National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Evolution of Czech musical
Schwarzová, Nikol ; OVSOVÁ, Libuše (advisor) ; HANUŠOVÁ, Jana (referee)
In this Bachelor thesis my main theme is czech musical scene. I will also deal with formation of world musical scene and politicall and social conditions of extension to our country. Primarilly i want to talk about czech musical scene nowadays, pros and cons and ambitions in future. I will add my own expirience
Musical in the Czech Republic and his educational institutions
Grabcová, Eliška ; DIATTA-REBCOVÁ, Monika (advisor) ; HANUŠOVÁ, Jana (referee)
The master thesis is focused at musical in the Czech Republic, his educational institutions and methodology of classical dance for musical actor. The aim is to inform about the level of musical and educational institutions dedicated to preparing the musical actor in our country in the 21st century. Another aim is to create a curriculum of classical dance for four years studying classical dance at secondary schools and colleges to study musical acting.
A Teacher's Journey to the Constructivist Approaches
Hanušová, Jana ; Hejný, Milan (advisor) ; Vondrová, Naďa (referee) ; Harminc, Matúš (referee)
Jak účinně bojovat proti formálním znalostem žáků v matematice? Paralelně s tímto bádáním vstupovaly do mé práce i přidružené problémy, zejména: 1. Jaké jsou klady, jaké zápory a jaká jsou úskalí konstruktivistického přístupu ve vyučování matematice? 2. Jak organizovat práci třídy, aby každý žák, bez ohledu na jeho kognitivní styl, matematickou vyspělost a pracovní rytmus, měl možnost optimálního rozvoje? 3. Jak reagovat na chybu žáka, aby se tato nestala pro žáka hrozbou, ale poučením? 4. Jakými prostředky lze motivovat kolegy učitele, aby získali pocit, že je užitečné zvýšit konstruktivistické prvky ve své pedagogické práci? Jádro předložené práce tvoří uvedené dva experimenty. Experiment, nazvaný Studenti odhalují vzorec pro povrch válce, je prezentován ve druhé kapitole. Experiment, nazvaný Otevírání světa goniometrie, je představen ve třetí kapitole. Oba experimenty jsou dokumentovány kopiemi žákovských řešení zadaných úloh, doplněny analýzami a rozbory písemných dokumentů. První kapitola obsahuje shrnutí teoretických myšlenek, které jsem ve svém výzkumu používala, v poslední kapitole je sebereflexe.
Venture Capital Financing and its Impact on Financial Results of Czech Enterprises
Hanusová, Jana ; Černá, Miroslava (referee) ; Zinecker, Marek (advisor)
This thesis deals with venture capital financing and its impact on financial results of Czech enterprises. The first chapter is focused on basic theory in the field of private equity and venture capital, selected financial indicators are described and finally state-of-the-art of venture capital financing of Czech enterprises is depicted. Analytical part is devoted to introducing and individual financial analysis of chosen venture capital backed companies. The economic situation of the companies is evaluated before, during and after the coexistence between the venture capitalist and the company. Based on the financial results proposals of appropriate use of venture capital, which could lead to the development of this form of financing, are given.
Data warehousing on technological platform TERADATA and Informatica in the insurance industry
Šiler, Zdeněk ; Maryška, Miloš (advisor) ; Hanušová, Jana (referee)
This thesis focuses on data warehousing on technological platform TERADATA and Informatica Power Center (further only IFPC). TERADATA provides a robust database system for storage of big volume data and query processing over such data. Product Informatica Powercenter is a tool for developing of ETL processes. Both of tools belong to mature technology for large data warehouse development which stores large volumes of data over the enterprise. The thesis analyses both tools to build data warehouse and the specifics of their use in the insurance sector. The thesis is divided into two main thematic sections - theoretical and practical part. The theoretical part describes database system TERADATA and ETL tool IFPC in details, including analysis of business intelligence architecture in the insurance segment, which often uses this platform for data warehouse development. The thesis describes the architecture of database system TERADATA and the way to data storage and query processing. Then specific features, on which is necessary to focus by TERADATA data warehouse development, are characterized. Also its advantages and disadvantages are analyzed. Database system TERADATA is faced with other competing database systems. The thesis deals with general characteristics of ETL tool IFPC -- software architecture a its components. It examines the advantages and disadvantages of IFPC compared to competitors on the market. Conclusion of the theoretical part analyzes the synergies between Teradata and IFPC. The thesis explains the real benefits of combination TERADATA and IFPC. The practical part of thesis demostrates the use of tools for data warehousing development on real project Unification of client data. This project describes the entire development process in a data warehouse from business requirements through functional and technical design to implementation of ETL mapping in Informatica Power Center. It deals with bug fixing during ETL development and testing methods. The pratical part focuses on implementation of chosen mapping in IFPC which is deployed in the insurance sector. Part of this thesis is a comparison of ETL tools IFPC with SSIS ETL tool integrated in MS SQL Server 2008 R2.
Wages Accounting
Hanusová, Jana ; Kozlová, Taťána (advisor) ; Vilím, Josef (referee)
This thesis deals with wages accounting. It presents overview of all legal norms, which are used in the wage area. The output of this work is making a survey of calculating various types of wages, wage allowances, deductions, etc. In a separate chapter describes how to calculate wages in a particular company.
Analysis of Personnel Activities in Schneider Electric, a.s. Company
Hanusová, Jana ; Kozlová, Taťána (advisor) ; Kratochvílová, Lucie (referee)
The goal of my stydy is to evaluate activities connected with human resources -- work position analysis, gaining new workers and taking care of them. My objective was to find new and still unused ways of acquiring new employees.

See also: similar author names
6 HANUSOVÁ, Jana
2 HANUŠOVÁ, Jaroslava
1 HANUŠOVÁ, Judita
6 Hanusová, Jitka
6 Hanušová, Jana
2 Hanušová, Jana,
6 Hanušová, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.