National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Reflection of Greek Mythology in Czech Literature
Maroušková, Tereza ; Halászová, Věra (advisor) ; Blažková, Miloslava (referee)
Důvodů, proč jsem si vybrala toto téma, je víc. První je fakt, že nevím o podobném zpracování tématu ani o postupu, kdy se konfrontuje česká literatura s řeckou mytologií z antropologického hlediska. Je proto lákavé se tímto problémem zabývat. Dalším důvodem je můj velice kladný vztah k řecké mytologii a Řecku vůbec. Ale také to, že jsem vždy jen báje přijímala a nikdy podrobněji nepřemýšlela o jejich genezi. V neposlední řadě je mi toto téma blízké, protože mým druhým oborem je český jazyk a literatura, proto považuji za zajímavé podívat se na texty z trochu jiného pohledu, než je literární interpretace díla. Pod pojmem řecké mýty si většina z nás vybaví nějaké příběhy, vzpomene si na své dětství, kdy udiveně hltala Staré řecké báje a pověsti od E. Petišky a věřila, že podobní bohové a hrdinové skutečně existovali a kdysi dávno se to, o čem spisovatel vyprávěl, skutečně stalo. Poté, co člověk usedl do školních lavic, zjistil, že to s jejich pravdivostí nebude tak jisté. V hodinách literatury i dějepisu se dozvídáme, co to báje nebo mýty jsou, a že se sem řadí i ony pohádky, které považujeme za skutečné. Použila jsem výraz pohádky, mytologie má s tímto žánrem mnoho společného, zvlášť ta řecká má velice pohádkový ráz. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Freemasonry in the Viewpoint of Religious Studies
Romanová, Jana ; Funda, Otakar A. (advisor) ; Halászová, Věra (referee)
This thesis is based on the studies of the Free Masonry phenomenon in the view of religiosity, together with the problem, how this phenomenon views itself. It contains the origin of Free Masonry in the period of the Enlightenment, its history, ideological views, structure of organization and its attitude to civic society and the churches. The thesis brings a concise outline of the lot of Czechoslovak Free Masons in the first half of the 20th century.
Alberto Vojtěch Frič and His Scientific Contribution
Skočíková, Ludmila ; Halászová, Věra (advisor) ; Dostál, Petr (referee)
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla věnovat českému cestovateli, etnografovi a kaktusáři Alberto Vojtěchu Fricovi. Frič, který počátkem dvacátého století podnikl osm zámořských cest do Jižní Ameriky, Mexika a USA se na svých cestách věnoval zaznamenávání mizející indiánské kultury a sběru rostlin - především kaktusů. Právě jeho etnografické a botanické zaměření mě přimělo, abych si jeho osobu zvolila pro svoji diplomovou práci. V současném školství se klade velký důraz na to, aby bylo učivo jednotlivých vyučovacích předmětů propojené, aby se žáci neučili izolované vědomosti bez znalosti a porozumění širším souvislostem. Propojení humanitních předmětů, jako je například občanská výchova, dějepis, nebo český jazyk je na nasnadě, už méně si však dovedeme představit propojení občanské výchovy s přírodovědnými předměty biologií, matematikou, fyzikou atd. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Reflection of Greek Mythology in Czech Literature
Maroušková, Tereza ; Halászová, Věra (advisor) ; Blažková, Miloslava (referee)
Důvodů, proč jsem si vybrala toto téma, je víc. První je fakt, že nevím o podobném zpracování tématu ani o postupu, kdy se konfrontuje česká literatura s řeckou mytologií z antropologického hlediska. Je proto lákavé se tímto problémem zabývat. Dalším důvodem je můj velice kladný vztah k řecké mytologii a Řecku vůbec. Ale také to, že jsem vždy jen báje přijímala a nikdy podrobněji nepřemýšlela o jejich genezi. V neposlední řadě je mi toto téma blízké, protože mým druhým oborem je český jazyk a literatura, proto považuji za zajímavé podívat se na texty z trochu jiného pohledu, než je literární interpretace díla. Pod pojmem řecké mýty si většina z nás vybaví nějaké příběhy, vzpomene si na své dětství, kdy udiveně hltala Staré řecké báje a pověsti od E. Petišky a věřila, že podobní bohové a hrdinové skutečně existovali a kdysi dávno se to, o čem spisovatel vyprávěl, skutečně stalo. Poté, co člověk usedl do školních lavic, zjistil, že to s jejich pravdivostí nebude tak jisté. V hodinách literatury i dějepisu se dozvídáme, co to báje nebo mýty jsou, a že se sem řadí i ony pohádky, které považujeme za skutečné. Použila jsem výraz pohádky, mytologie má s tímto žánrem mnoho společného, zvlášť ta řecká má velice pohádkový ráz. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Coexistence of Russian Minorities and the Native Populations in the Baltic States
Rauscherová, Kristina ; Halászová, Věra (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Key words: Lithuania, Latvia, Estonia, Baltic countries, Russians, national minorities This graduation these explains and analyses the current position of Russian national minority in the Baltic states, especially in Latvia and Estonia. It analyses their co-existence in terms of political, legal and socio-economic aspects as well as in terms of researches, which were conducted in this field. All of the researches, which the work extracts from, were focused on the evaluation of the mutual relations by Russians and the native population. The feeling of Russian minority concerning their current identity was also taken into account. The aim of this work is to define the model of co-existence of the Russian minority and the major population and indicate the development of this co-existence in the future.
Jesuit Missions in China in the 17th and 18th centuries
Kadeřávek, Martin ; Halászová, Věra (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Diplom ová práce si klade za cíl popsat kulturně historické podmínky v Číně v /*' 17. a 18. století, ilustrovat jezuitské misie v této zemi a uvést vztahy mezi misionáři (" z Čech a tamějšími obyvateli za použití antropologicko-historických metod výzkumu. Tyto pak představují podrobné studium kulturních zvláštností Číny, ! zejména v době novověku, komparaci odlišných kulturních systémů, které zastupují evropské a asijské myšlení, způsob života, stejně jako střetávání rozdílných náboženství. Metody antropologie jsou pak těsně spjaty s metodou historické práce, která představuje heuristiku, i.e. hledání a sběr pramenů a literatury, historickou kritiku a interpretaci, konečně pak explikaci čili výklad. Nedílnou součástí této práce byla rovněž filologická metoda zahrnující především překlad latinského textu do češtiny, případné emendace. M isionářské poznatky měly význam pro kulturní antropologii, působili v misiích téměř po celém světě. Jezuité byli často přímými účastníky tamějších sporů, bojů o moc, válek etc. Zprostředkovali Číně tehdejší evropské vědění, vědu, techniku, kulturu a křesťanské náboženství. To jsou základní hypotézy mé diplomové práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
A South African Diamond Field and Czech Travellers in the Second Half of the 19th Century
Smočková, Monika ; Halászová, Věra (advisor) ; Ferstl, Roman (referee)
Cílem mé diplomové práce je tedy nejen popsat osudy českých cestovatelských osobností v oblasti jižní Afriky, ale zaměřit se především na jejich přínos v oblasti poznávání zdejších kultur, na j e j i c h vztah k nim a v neposlední řadě i na to, jak byly výsledky j e j i c h cest přijímány veřejností ve vlasti. Ačkoliv se v mnou sledovaném období na diamantových nalezištích v okolí Vaalu a Kimberley prokazatelně pohybovalo několik desítek Čechů či jejich potomků, většinu z nich neznáme ani jménem. Z anonymity vystupuji 1 Nejnovější bádání na tomto poli reprezentuje článek J. Olši "První Češi v černe Africe" uveřejněný ve zvláštním vydání časopisu National Geographie v roce 2005. - 8 - pouze někteří a pramenná základna dovoluje sledovat osudy jen těch nejznámějších: Emila Holuba, Čeňka Paclta a Jiřího Viktora Figula. Pro studium problematiky jihoafrických diamantových polí a přítomnosti osob českého původu na nich jsem nejprve využívala dostupnou literaturu naší provenience. Zde se jednalo především o biografie jednotlivých cestovatelů a vlastní cestopisy či vzpomínky. Ovšem zejména cestopisné romány jsou již na první pohled značně tendenční, proto jsem se rozhodla zaměřit se i na dostupné archivní prameny, zejména zachované originály dopisů poslaných z Afriky do Čech. Nejvíce takové korespondence jsem...
Alberto Vojtěch Frič and His Scientific Contribution
Skočíková, Ludmila ; Dostál, Petr (referee) ; Halászová, Věra (advisor)
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla věnovat českému cestovateli, etnografovi a kaktusáři Alberto Vojtěchu Fricovi. Frič, který počátkem dvacátého století podnikl osm zámořských cest do Jižní Ameriky, Mexika a USA se na svých cestách věnoval zaznamenávání mizející indiánské kultury a sběru rostlin - především kaktusů. Právě jeho etnografické a botanické zaměření mě přimělo, abych si jeho osobu zvolila pro svoji diplomovou práci. V současném školství se klade velký důraz na to, aby bylo učivo jednotlivých vyučovacích předmětů propojené, aby se žáci neučili izolované vědomosti bez znalosti a porozumění širším souvislostem. Propojení humanitních předmětů, jako je například občanská výchova, dějepis, nebo český jazyk je na nasnadě, už méně si však dovedeme představit propojení občanské výchovy s přírodovědnými předměty biologií, matematikou, fyzikou atd. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Freemasonry in the Viewpoint of Religious Studies
Romanová, Jana ; Funda, Otakar A. (advisor) ; Halászová, Věra (referee)
This thesis is based on the studies of the Free Masonry phenomenon in the view of religiosity, together with the problem, how this phenomenon views itself. It contains the origin of Free Masonry in the period of the Enlightenment, its history, ideological views, structure of organization and its attitude to civic society and the churches. The thesis brings a concise outline of the lot of Czechoslovak Free Masons in the first half of the 20th century.
The Life-style of the French Family
Zahradníková, Lenka ; Halászová, Věra (advisor) ; Müllerová, Eva (referee)
Ve své diplomové práci se zabývám studiem současné francouzské rodiny, která mi má být podkladem k vyjádření se k problému francouzské "národní" mentality, která je do značné míry ovlivňována životním stylem. Výchozím bodem mého zkoumání jsou poznatky mé babičky, která vyrůstala ve Francii. Tento přístup jsem doplnila studiem literatury z 2. poloviny 20. století a nakonec posledním přínosem ke zjištění dané problematiky jsem přidala své vlastní zkušenosti s poznáním životního stylu jedné konkrétní rodiny, která je známou rodinou mé babičky, s níž udržuje stále kontakt. Právě kontinuita příběhů této dané rodiny může naznačit historické proměny, k nimž docházelo v průběhu vývoje zmíněných rodin. Moje motivace spočívá ve znalosti francouzské mentality na základě životního příběhu mé babičky, která ve Francii prožila část života. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.