National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The History of Non-Ferrous Alloys in Aircraft Industry
Dušek, Přemysl ; Gejdoš, Pavel (referee) ; Němec, Karel (advisor)
Main part bachelor work be concerned common description magnesium alloys,compare with aluminium alloys,benefits or disadvantages magnesium alloy,describe groups of magnesium alloys after alloying component,technological properties and heat treatment.Next part my bachelor work includes application magnesium alloys in aircraft constructions from second worl war in Germany to present day.
Advanced metallographic techniques for aluminum and its alloys
Rychlý, David ; Gejdoš, Pavel (referee) ; Mikmeková, Šárka (advisor)
Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu připraveného povrchu a základní metody přípravy užívané pro světelnou mikroskopii jsou nedostatečné. Práce se zaměřuje na optimalizaci a hledání nových metalografických metod, které splňují vysoké požadavky rastrovací elektronové mikroskopie. Povrch musí být připraven co nejkvalitněji, bez defektů a artefaktů z přípravy. Jako testovací materiál pro experimenty byl vybrán čistý hliník. Základní a pokročilé metody přípravy byly experimentálně testovány a nejvíce slibné postupy poté optimalizovány. Několik různých variant přípravy povrchu bylo vyzkoušeno v rámci metod koloidních silik a elektrolytického leštění. Připravený povrch byl následně zkoumán pomocí světelné mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie s nízkými urychlovacími napětími a konfokální mikroskopie. Závěrem byl stanoven optimální metalografický postup vyhovující vysokým požadavkům elektronové mikroskopie a zajišťující připravený povrch s minimem defektů.
Bauschinger effect and cyclic plasticity in constructional magnesium alloy.
Holas, Jiří ; Gejdoš, Pavel (referee) ; Zapletal, Josef (advisor)
This bachelor´s thesis is dealing with low cycle - fatigue behavior of formed magnesium alloy AZ61 and detection of cyclic plasticity with possibility of Bauschinger effect influence. In addition of fatigue properties metallographic evaluation of microstructure and also evaluation of mechanical qualities was made.
Low cycle fatigue behaviour of cast magnesium alloy AZ61.
Kaňová, Monika ; Gejdoš, Pavel (referee) ; Zapletal, Josef (advisor)
This bachelor´s thesis ai dealing with the finding of cyclic plasticity and the low cycle - fatigue behavior of magnesium alloy AZ61. Alloy was cast via squeeze casting method. In addition to fatigue properties was observed microstructure of the alloy and was measured the basic mechanical properties of the alloy.
Study of Low Cycle Fatigue Properties of Magnesium Alloy AZ31 with 0,5% Calcium.
Gejdoš, Pavel ; Věchet, Stanislav (referee) ; Podrábský, Tomáš (advisor)
In this work have been identified mechanical and fatigue properties of magnesium alloy AZ31 with 0.5% calcium, which was cast using squeeze casting. In addition, it was observed microstructure of the alloys and made fractographic assessment of fracture surfaces after fatigue loading.
Fatigue Behaviour of AZ31 and AZ61 Magnesium Alloys
Gejdoš, Pavel ; Lukáč, Pavel (referee) ; Kohout, Jan (referee) ; Podrábský, Tomáš (advisor)
This doctoral thesis deals with the fatigue behaviour of AZ31 and AZ61 magnesium alloy casted by advanced methods of casting squeeze casting. Based on the regression functions and measured fatigue data were determined fatigue characteristics of these alloys. The work also extends into the area of fatigue cracks in the AZ31 alloy. Were measured fatigue crack propagation rate on modified cylindrical specimens. The paper also outlines the possibilities for describing the fatigue behaviour of AZ61 alloy in extremely low-cycle fatigue.
INFLUENCE OF THE DEPOSITION PARAMETERS ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF HVOF SPRAYED WC-CRC-NI COATING
Vražina, Tomáš ; Šulák, Ivo ; Poloprudský, Jakub ; Zábranský, K. ; Gejdoš, P. ; Hadraba, Hynek ; Čelko, L.
This paper investigates the influence of thermal spray parameters of the high-velocity oxygen fuel (HVOF) process on the properties of cermet coatings prepared from commercially available Amperit 551 WC-CrC-Ni powder. Three different processing parameters were applied to optimize the production process with the aim to achieve preeminent mechanical properties and fully dense material without microstructural defects. The deposition was carried out by a GLC5 gun. The velocity and temperature of powder particles in the spray stream were monitored by Accuraspray Tecnar diagnostic tool. The quality of deposited coatings was analyzed by means of light microscopy, scanning electron microscopy, and X-ray diffraction. The chemical composition of the used powder and sprayed WC-CrC-Ni coating was determined by energy dispersive spectroscopy. It was found that the spray parameters have a negligible effect on the resulting microstructure and phase composition of the coating. However, the porosity and surface roughness were significantly affected by the variation in process parameters. To assess the basic mechanical properties of HVOF sprayed coating instrumented Vickers hardness measurements were utilized. The coating hardness reached mean values over 1400 HV 0.1 and the indentation modulus varied from 152-279 GPa.
Advanced metallographic techniques for aluminum and its alloys
Rychlý, David ; Gejdoš, Pavel (referee) ; Mikmeková, Šárka (advisor)
Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu připraveného povrchu a základní metody přípravy užívané pro světelnou mikroskopii jsou nedostatečné. Práce se zaměřuje na optimalizaci a hledání nových metalografických metod, které splňují vysoké požadavky rastrovací elektronové mikroskopie. Povrch musí být připraven co nejkvalitněji, bez defektů a artefaktů z přípravy. Jako testovací materiál pro experimenty byl vybrán čistý hliník. Základní a pokročilé metody přípravy byly experimentálně testovány a nejvíce slibné postupy poté optimalizovány. Několik různých variant přípravy povrchu bylo vyzkoušeno v rámci metod koloidních silik a elektrolytického leštění. Připravený povrch byl následně zkoumán pomocí světelné mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie s nízkými urychlovacími napětími a konfokální mikroskopie. Závěrem byl stanoven optimální metalografický postup vyhovující vysokým požadavkům elektronové mikroskopie a zajišťující připravený povrch s minimem defektů.
Fatigue Behaviour of AZ31 and AZ61 Magnesium Alloys
Gejdoš, Pavel ; Lukáč, Pavel (referee) ; Kohout, Jan (referee) ; Podrábský, Tomáš (advisor)
This doctoral thesis deals with the fatigue behaviour of AZ31 and AZ61 magnesium alloy casted by advanced methods of casting squeeze casting. Based on the regression functions and measured fatigue data were determined fatigue characteristics of these alloys. The work also extends into the area of fatigue cracks in the AZ31 alloy. Were measured fatigue crack propagation rate on modified cylindrical specimens. The paper also outlines the possibilities for describing the fatigue behaviour of AZ61 alloy in extremely low-cycle fatigue.
Study of Low Cycle Fatigue Properties of Magnesium Alloy AZ31 with 0,5% Calcium.
Gejdoš, Pavel ; Věchet, Stanislav (referee) ; Podrábský, Tomáš (advisor)
In this work have been identified mechanical and fatigue properties of magnesium alloy AZ31 with 0.5% calcium, which was cast using squeeze casting. In addition, it was observed microstructure of the alloys and made fractographic assessment of fracture surfaces after fatigue loading.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Gejdoš, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.