National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.08 seconds. 
Special Effects in Cinematography
Frkáň, Lukáš ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit pojem speciální efekty v kinematografii, poskytnout základní informace o speciálních efektech v teoretické a praktické rovině, rozdělit speciální efekty do kategorií a podkategorií včetně podrobného popisu speciálních efektů uvedených v práci a historického pozadí. Práce se také zabývá návrhem speciálních efektů a jejich omezeními, aplikacemi ve filmovém průmyslu a případně v dalších průmyslových odvětvích. V první fázi je stručně zmíněna historie kinematografie. Tato studie se dále zaměřuje na popis vizuálních efektů používaných v raných stádiích kinematografie, zatímco na závěr se věnuje moderním efektům, které se v současnosti používají. Následně zkoumá popis praktických efektů, čímž uzavírá teoretickou část. V poslední části se znalosti konceptu speciálních efektů získaných v teoretické části promítají a aplikují při analýze filmů, kterým byla udělena Cena Akademie v kategorií nejlepší vizuální efekty.
Perovskite-based optical sensor
Frkáň, Lukáš ; Jandová, Kristýna (referee) ; Novák, Vítězslav (advisor)
The aim of this Master´s thesis is to frame the concept of perovskite-based materials, provide basic information about perovskite-based materials and scrutinize their potential in terms of optical sensors manufacturing. The thesis also deals with monitoring of the sample in terms of long-term stability. The analysis of measured characteristics and their properties is included in this semester thesis as well, along with the methodology of testing and evaluating of the results.
Perovskite-based optical sensor
Frkáň, Lukáš ; Jandová, Kristýna (referee) ; Novák, Vítězslav (advisor)
The aim of this Master´s thesis is to frame the concept of perovskite-based materials, provide basic information about perovskite-based materials and scrutinize their potential in terms of optical sensors manufacturing. The thesis also deals with monitoring of the sample in terms of long-term stability. The analysis of measured characteristics and their properties is included in this semester thesis as well, along with the methodology of testing and evaluating of the results.
Special Effects in Cinematography
Frkáň, Lukáš ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit pojem speciální efekty v kinematografii, poskytnout základní informace o speciálních efektech v teoretické a praktické rovině, rozdělit speciální efekty do kategorií a podkategorií včetně podrobného popisu speciálních efektů uvedených v práci a historického pozadí. Práce se také zabývá návrhem speciálních efektů a jejich omezeními, aplikacemi ve filmovém průmyslu a případně v dalších průmyslových odvětvích. V první fázi je stručně zmíněna historie kinematografie. Tato studie se dále zaměřuje na popis vizuálních efektů používaných v raných stádiích kinematografie, zatímco na závěr se věnuje moderním efektům, které se v současnosti používají. Následně zkoumá popis praktických efektů, čímž uzavírá teoretickou část. V poslední části se znalosti konceptu speciálních efektů získaných v teoretické části promítají a aplikují při analýze filmů, kterým byla udělena Cena Akademie v kategorií nejlepší vizuální efekty.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.