National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Hrdinové nové Rusi
Shidlovskiy, Kirill ; BERGAN, Ronald (advisor) ; Dolotina, Kamila (referee)
Diplomová práce “Hrdinové nové Rusi: Analýza archetypů postav v díle Alexeje Balabanova“ představuje život a dílo jednoho z nejpozoruhodnějších režisérů nové ruské kinematografie Alexeje Balabanova. Užitím kvalitativní obsahové analýzy pojednává o všech jeho celovečerních filmech, jak těch dokončených, tak i těch nedokončených, a soustředí se na archetypy hrdinů, které režisér/scenárista Balabanov ve svých dílech soustavně využívá. Kromě toho práce rovněž popisuje, jak se tyto archetypy v průběhu času měnily, stejně tak jako se Ruská federace měnila po pádu Sovětského svazu a jak Balabanov sám tyto změny vnímal, ať už ve svém životě či ve svém díle. Zjištěné poznatky práce dále zasazuje do širšího kontextu postaveného na národních, historických a kulturních aspektech tak, aby poskytla pro čistě subjektivní přístup slavného režiséra také ryze objektivní rámec.
Kira Muratova - the pertuber of the (post)Soviet conciousness
Dolotina, Kamila ; Klimeš, Ivan (referee) ; Kopaněva, Galina (advisor)
This Master Thesis is dedicated to the work of the greatest Russian woman director of the second half of the twentieth century, Kira Muratova. The scope of the present paper will be limited to Muratova's works dating from the post-soviet period when the aesthetics of her films underwent a significant change. In each of the five chapters I first attempt to encompass the director' s extraordinary artistic world in order to be, afterwards, able to proceed to synthetizing interpretations. The aim of the first, monographical chapter is to clarify the context in which the author's films came to be and to mention some indispensable culture-historical circumstances, which had decissive impact on her films. Subsequently, I evidence the significance of the film Aesthenic Syndrome (Astenicheskyi syndrom, 1989) a turning point in the author's work, in which a new form of artistic message is being constituted. We pass to the author's poetics itself in the third chapter, which deals with the characters of her films, with their relation to their setting, their inner life and their peculiar approach to themselves and to their enviroment, all of which contributes to the higly original spirit of all the Muratova's films. In the fourth chapter, dealing with the lingustic level of the author's works I attempt to interpret the...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.