National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Multidetector row computed tonography in trauma - influence of the localization, size and density of active extravasation on subseduent clinical management
Cihlář, Filip ; Krajina, Antonín (advisor) ; Chmelová, Jana (referee) ; Köcher, Martin (referee)
Detection rate of active bleeding and number of nonoperative treatment is increasing in trauma evaluated by whole-body multi-detector row computed tomography (MDCT) imaging. The aim of the study is to evaluate a MDCT detection of the active bleeding in trauma patients. We reviewed MDCT images for the presence of active hemorrhage in our data files. The site and number of the bleeding sites was noted. The size, area, density and relative density of the hemorrhage was noted, together with the nature and size of the surrounding hemorrhage hematoma. We also evaluated clinical factors as age, sex, the Injury Severity Score (ISS), Glasgow Coma Scale (GCS), systolic blood pressure on admission (SBP), heart rate (HR), hemodynamic status of the patient (HDO) and fluid resuscitation. Results were compared with clinical follow up or intraoperative findings (nonoperative management vs. intervention, dead or alive pts. in 30 day). The authors evaluated consecutive trauma patients examined between 2004-2008 and 2010-2013 who underwent whole-body or abdominal MDCT, and were examined 967 patients. Active bleeding was detected in 128 (13,2 %) of 967 patients. A total of 183 sources of active extravasation were identified. Eighty-six (47 %) of 183 bleeding sites underwent immediate intervention - surgical or...
Non-destructive methods of failure analysis of rock material in laboratory conditions
Kožušníková, Alena ; Konečný, Pavel ; Chmelová, J.
Presence of interconnected discontinuities such as cracks, fractures and joints significantly affects both elastic and transport properties of rock masses. Non-destructive methods of failure analysis of rock material are described in this paper.
Changes of ultrasonic wave velocity in the process of deformation
Kožušníková, Alena ; Konečný, Pavel ; Chmelová, J.
Ultrasonic wave velocity is physical parameter reflective character of discontinuities in material. Paper represents measurement of ultrasonic wave velocity changes in the process of deformation of rock specimens. There were various types of loading modes: uniaxial or triaxial state of stress, with constant or with the increasing confining pressure, with or without strength failure of specimen. The other physical parameters (permeability, strain) were measured except ultrasonic wave velocity. The results were compared from view of ability to reflect the changes in material in the process of deformation. The tested specimens were analysed by computer tomography to obtain the spatial localisation of discontinuities before and after the tests.
Vliv lázeňství na zaměstnanost na Třeboňsku
Chmelová, Jana ; Tomková, Magdalena (advisor) ; Krebs, Vojtěch (referee)
Cílem diplomové práce je potvrzení, případně vyvrácení hypotézy, že nízká míra nezaměstnanosti v mikroregionu Třeboňsko je způsobena přítomností lázní v tomto regionu. Práce se zabývá souvislostmi lázeňství s cestovním ruchem a jejich ekonomickými a sociálními dopady na třeboňský mikroregion. Teoretická část popisuje obecná východiska trhu práce a zabývá se charakteristikou analyzovaného mikroregionu a třeboňských lázní. Analytická část se zabývá vlivem lázeňství a s ním souvisejícího cestovního ruchu na zaměstnanost v mikroregionu Třeboňsko. Následuje analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti na Třeboňsku ve sledovaném období. Na závěr je uveden nástin budoucího rozvoje lázeňství a cestovního ruchu Třeboňska a s tím spojené výzvy a doporučení.

See also: similar author names
1 Chmelová, Jana
1 Chmelová, Jiřina