National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Rozvíjení vztahů s klienty neziskové organizace
Bledý, Lukáš Bc. ; Nový, Jan (advisor) ; Balcarová, Jitka (referee)
Teoreticko-metodologická část: teoretické modely a faktory, které ovlivňují vzájemné vztahy mezi klientem (pacientem) a organizací (lékařem) Aplikační část: kvalitativní výzkum v organizaci, zjištění teoretického modelu aplikovaného organizací, návrhy na zlepšení Závěr: překážky a naplnění cílů práce

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.