National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analysis and optimalization of the performance management and development system according to the Investors in People standard
Šimíková, Jana ; Stříteský, Marek (advisor) ; Zíková, Šárka (referee)
The diploma thesis is focused on the Investors in People standard which is the only internationally recognized system for managing and developing human resources. It deals with the IIP characteristics, advantages, situation in the Czech Republic and its comparation with other models. In the practical part of the thesis the IPP influence is shown in the OLHO-Technik Czech, s.r.o. firm and the implementation process is described. The analysis was focused on the selected personnel processes and documentation in the firm based on the IPP principles. Finally the discussion with employees was made as a part of a qualitative research. The aim of the thesis is to approach the IIP standard to the Czech firms, support its diffusion and offer solution for improvement in the OLHO-Technik Czech, s.r.o. company in the HR field for consequential IIP recertification.
Firemní kultura Kovohutí Příbram
Šimíková, Jana ; Gullová, Soňa (advisor) ; Klosová, Anna (referee)
Firemní kultura je jedním ze základních prvků, které ovlivňují úspěšnost či neúspěšnost firmy na trhu. Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou firemní kultury, popisuje její prvky, funkce, projevy. V praktické části jsou poznatky aplikovány na českou společnost Kovohutě Příbram, která je zde zároveň představena. Důraz je kladen na zjištění úrovně zaměstnaneckých výhod a přístupu ke zaměstnancům včetně motivačních faktorů. Cílem práce je zhodnotit kulturu v podniku a nabídnout řešení pro zlepšení.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.