National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Distribution of pharmaceuticals in wastewater treatment plants
Šilhánková, Lenka ; Čáslavský, Josef (referee) ; Vávrová, Milada (advisor)
This bachelor’s thesis deals with a trending topic – wastewater distribution of pharmaceuticals proven to be toxic to non-target organisms – specifically, the occurrence of beta-blockers, plentifully used in treating hypertension and other cardiovascular diseases, is discussed. Members of this group, Atenolol, Acebutolol and Bisoprolol were chosen for closer study. The elimination of these chemicals was observed in three wastewater treatment plants (WWTP) with different treatment technologies and various number of population equivalents. For said analytes, UHPLC with UV/VIS detection using diode array detector (DAD) method was optimalised. A part of this thesis also deals with optimalization of isolation and concentrating the analytes. Unfortunately, the described method was not suitable for real sample analysis, because in most samples, the limit of quantification or even the limit of detection was not exceeded. It would be best for an analytical method with higher sensitivity, e. g. mass detector, to be used. The data gained in this experiment do not hold any informational value about the effectiveness of WWTP, as the exact amount of Acebutolol in effluent was measured only in one case. Based on the to-date executed analysis, it is impossible to conclude whether the quality of the treated water, concerning the content of aforementioned pharmaceuticals, is in any way ideal.
Safety Assesment of the Hostim Dam during Floods
Šilhánková, Lenka ; Hopjan, Pavel (referee) ; Jandora, Jan (advisor)
The aim of this Bachelor Thesis is to evaluate and subsequently evaluate the current state VD Hostim in the conversion of KPV with parameters PV100. Processing takes place according to the requirements of ČSN 75 2935. The content of the work is a description and summary of the basic data on the water structure the documents and the resulting values, including descriptions of hydraulic calculations. Based on the results, remedial measures will be proposed to secure the waterworks. These measures will help ensure the safety and reliability of the water structure.
Numerical Modelling of Weir Overflow
Šilhánková, Lenka ; Roth, Tomáš (referee) ; Jandora, Jan (advisor)
This thesis deals with the numerical modeling of water overflow over the front spillway. The aim of the thesis is to calculate various types of turbulent models and to assess the overflow coefficient on a sharp front spillway. The model was created in free software SketchUp, but the modeling itself was carried out in FLOW-3D software. The content of the work is a description of used software, design and calculation.
The development of a TGA-MS based method for determination of microplastics in soils
Šilhánková, Lenka ; Mravcová, Ludmila (referee) ; Kučerík, Jiří (advisor)
Plasty, pronikající do životního prostředí ať už neúmyslně či záměrně, mohou být fragmentovány za vzniku částic v řádu mikrometrů (tzv. mikroplastů) a znečišťovat tak půdní systémy. Doposud vyvinuté analýzy pro stanovení mikroplastů v půdách jsou především zaměřeny na kvalitativní stanovení, nicméně i jejich provedení se zatím stále potýká s různými úskalími. Navíc, téměř všechny tyto analýzy vyžadují časově náročnou předúpravu vzorku. V této studii jsme se zaměřili na vývoj nové analytické metody pro kvantitativní stanovení mikroplastů polyvinylchloridu (PVC) a polystyrenu (PS) v půdách bez předchozí úpravy vzorku pomocí termogravimetrické analýzy spojené s hmotnostní spektrometrií (TGA-MS). Pro analýzu byly použity vzorky modelové půdy s nízkým obsahem organického uhlíku, které byly spikovány na výslednou koncentraci 0,23–7 hm% PVC či PS. Vzorky byly pyrolyzovány s teplotním krokem 5 K min–1 až na teplotu 1000 °C. Pyrolýzní plynné produkty byly následně analyzovány s využitím hmotnostního spektrometru. Získaná data byla normalizována pomocí externího standardu (šťavelan vápenatý). Limity detekce se pohybovaly v rozmezí 0,08–5,3 hm% pro PVC a 0,005–0,7 hm% pro PS v závislosti na zvoleném m/z. Limity kvantifikace pak byly 0,3–17,7 hm% pro PVC a 0,002–2,2 hm% pro PS. Výsledky dokazují, že spojení TGA-MS může být konkurující semikvantitativní metodou pro stanovení mikro-PVC a mikro-PS v půdě s nízkým obsahem organického uhlíku.
Numerical Modelling of Weir Overflow
Šilhánková, Lenka ; Roth, Tomáš (referee) ; Jandora, Jan (advisor)
This thesis deals with the numerical modeling of water overflow over the front spillway. The aim of the thesis is to calculate various types of turbulent models and to assess the overflow coefficient on a sharp front spillway. The model was created in free software SketchUp, but the modeling itself was carried out in FLOW-3D software. The content of the work is a description of used software, design and calculation.
The development of a TGA-MS based method for determination of microplastics in soils
Šilhánková, Lenka ; Mravcová, Ludmila (referee) ; Kučerík, Jiří (advisor)
Plasty, pronikající do životního prostředí ať už neúmyslně či záměrně, mohou být fragmentovány za vzniku částic v řádu mikrometrů (tzv. mikroplastů) a znečišťovat tak půdní systémy. Doposud vyvinuté analýzy pro stanovení mikroplastů v půdách jsou především zaměřeny na kvalitativní stanovení, nicméně i jejich provedení se zatím stále potýká s různými úskalími. Navíc, téměř všechny tyto analýzy vyžadují časově náročnou předúpravu vzorku. V této studii jsme se zaměřili na vývoj nové analytické metody pro kvantitativní stanovení mikroplastů polyvinylchloridu (PVC) a polystyrenu (PS) v půdách bez předchozí úpravy vzorku pomocí termogravimetrické analýzy spojené s hmotnostní spektrometrií (TGA-MS). Pro analýzu byly použity vzorky modelové půdy s nízkým obsahem organického uhlíku, které byly spikovány na výslednou koncentraci 0,23–7 hm% PVC či PS. Vzorky byly pyrolyzovány s teplotním krokem 5 K min–1 až na teplotu 1000 °C. Pyrolýzní plynné produkty byly následně analyzovány s využitím hmotnostního spektrometru. Získaná data byla normalizována pomocí externího standardu (šťavelan vápenatý). Limity detekce se pohybovaly v rozmezí 0,08–5,3 hm% pro PVC a 0,005–0,7 hm% pro PS v závislosti na zvoleném m/z. Limity kvantifikace pak byly 0,3–17,7 hm% pro PVC a 0,002–2,2 hm% pro PS. Výsledky dokazují, že spojení TGA-MS může být konkurující semikvantitativní metodou pro stanovení mikro-PVC a mikro-PS v půdě s nízkým obsahem organického uhlíku.
Safety Assesment of the Hostim Dam during Floods
Šilhánková, Lenka ; Hopjan, Pavel (referee) ; Jandora, Jan (advisor)
The aim of this Bachelor Thesis is to evaluate and subsequently evaluate the current state VD Hostim in the conversion of KPV with parameters PV100. Processing takes place according to the requirements of ČSN 75 2935. The content of the work is a description and summary of the basic data on the water structure the documents and the resulting values, including descriptions of hydraulic calculations. Based on the results, remedial measures will be proposed to secure the waterworks. These measures will help ensure the safety and reliability of the water structure.
Distribution of pharmaceuticals in wastewater treatment plants
Šilhánková, Lenka ; Čáslavský, Josef (referee) ; Vávrová, Milada (advisor)
This bachelor’s thesis deals with a trending topic – wastewater distribution of pharmaceuticals proven to be toxic to non-target organisms – specifically, the occurrence of beta-blockers, plentifully used in treating hypertension and other cardiovascular diseases, is discussed. Members of this group, Atenolol, Acebutolol and Bisoprolol were chosen for closer study. The elimination of these chemicals was observed in three wastewater treatment plants (WWTP) with different treatment technologies and various number of population equivalents. For said analytes, UHPLC with UV/VIS detection using diode array detector (DAD) method was optimalised. A part of this thesis also deals with optimalization of isolation and concentrating the analytes. Unfortunately, the described method was not suitable for real sample analysis, because in most samples, the limit of quantification or even the limit of detection was not exceeded. It would be best for an analytical method with higher sensitivity, e. g. mass detector, to be used. The data gained in this experiment do not hold any informational value about the effectiveness of WWTP, as the exact amount of Acebutolol in effluent was measured only in one case. Based on the to-date executed analysis, it is impossible to conclude whether the quality of the treated water, concerning the content of aforementioned pharmaceuticals, is in any way ideal.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.