National Repository of Grey Literature 40 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Waste Management Forecasting in the Czech Republic
Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše (advisor) ; Hadrabová, Alena (referee) ; Jurová, Marie (referee)
Conclusions The objective of work was to describe in this forecasting target a future development of municipal waste management system in the CR by 2015 (2020), find out the most important factors and describe possible risks of the development thereof. Moreover, the partial objective was to specify instruments for the elimination of possible risks and propose measures for the implementation of relevant instruments. The future development of municipal waste industry in the CR is predetermined by the development of the Czech economics and environmental legislation. When considering cohesion of economics of the CR and EU countries the prognosis subject is connected with the condition of European economy in a near future, and with the process and results of laying down the European directives relevant to waste management. A result of the forecasting work is the ascertainment that serious problems are to be awaited by 2015 with reference to the predicted development of quantitative and qualitative characteristics of household (municipal) waste, requirements of legal regulations in the area of recycling and recovery of packaging waste, regulation and reduction of landfilling of waste, and restriction of energetic recovery of municipal waste declared by the Government. One of the most decisive measures for the...
Study on the content of hazardous waste in municipal waste in CR
Machová, Daniela ; Benešová, Libuše (advisor) ; Černík, Bohumil (referee)
It is quite complicated to evaluate the hazardous waste production and management because the terminology is inconsistent and the legislation differs across countries. This makes it very difficult to compare data among countries and even within the same one. Hence the same data may vary by several tens of percent if they are generated according to different directives. This work deals with evaluation of the production of hazardous waste belonging to the group 20 in Catalogue of wastes. The total production of the hazardous waste from municipalities and citizens (households) is evaluated over a period 2008 - 2011 and the production in the capital city of Prague is for a term of 2006 - 2012. All the types of hazardous waste of the group 20 in Catalogue of wastes cannot be treated individually, due to their high number, and therefore they were arranged into seven groups, which were further processed statistically. The dominant component in both test cases is paint, the total production contains also big amount of electrical waste, fluorescent lamps and batteries. An important part of this work is to compare the composition of household waste originating from three different types of installations - housing estates, mixed and rural. Contrary to my original expectations, the most hazardous waste comes...
Waste Management Forecasting in the Czech Republic
Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše (advisor) ; Hadrabová, Alena (referee) ; Jurová, Marie (referee)
Conclusions The objective of work was to describe in this forecasting target a future development of municipal waste management system in the CR by 2015 (2020), find out the most important factors and describe possible risks of the development thereof. Moreover, the partial objective was to specify instruments for the elimination of possible risks and propose measures for the implementation of relevant instruments. The future development of municipal waste industry in the CR is predetermined by the development of the Czech economics and environmental legislation. When considering cohesion of economics of the CR and EU countries the prognosis subject is connected with the condition of European economy in a near future, and with the process and results of laying down the European directives relevant to waste management. A result of the forecasting work is the ascertainment that serious problems are to be awaited by 2015 with reference to the predicted development of quantitative and qualitative characteristics of household (municipal) waste, requirements of legal regulations in the area of recycling and recovery of packaging waste, regulation and reduction of landfilling of waste, and restriction of energetic recovery of municipal waste declared by the Government. One of the most decisive measures for the...
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Jurová, Marie ; Černík, Bohumil
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Příloha 2: Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
EKO-KOM, Praha ; ENZO, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Havránková, Věra ; Kotrčová, Jaroslava ; Matějíček, Luboš ; Černík, Bohumil ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Předběžné výsledky projektu: 1. Dílčí projekt Stanovení skladby TKO - ve 4 vybraných lokalitách jsou pravidelně měsíčně odebírány vzorky a prováděny analýzy podle schválených metodik. 2. Dílčí projekt Analýza systémů sběru a třídění odpadů - byl proveden návrh kritérií na hodnocení systémů a návrh metody na objektivní hodnocení systémů. Pro potřebu úkolu byl sestaven dotazník sloužící ke sběru dat o nakládání s TKO v obcích a městech. Pro vyhodnocení dotazníků byl zpracován software. Byl proveden průzkum veřejného mínění. 3. Dílčí projekt Ekologické hodnocení druhotných surovin - byly specifikovány jednotlivé druhy surovin z hlediska ekologického hodnocení (inventarizační analýza) a byla zahájena spolupráce se zpracovatelským průmyslem. 4. Dílčí projekt Matematický optimalizační model - byla zpřesněna infrastruktura modelu a bylo provedeno odladění základního programového modulu pro optimalizaci svozu odpadu pro oblast Benešov. 5. Dílčí projekt Komunikační strategie - publikace projektu a jeho prozatímních výsledků.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Ekologické hodnocení druhotných surovin
ENZO, Praha ; Horák, Miroslav ; Tichá, Marie ; Černík, Bohumil
Zpráva informuje o problematice druhotných surovin získaných z komunálního odpadu z hlediska možností zpracovatelského průmyslu v ČR a zahraničí. Zpráva obsahuje části: 1) Postup a výsledky multikriteriálního hodnocení druhů komunálního odpadu, 2) Metodický postup a přehled zdrojů dat pro ekologické hodnocení různých způsobů nakládání s vybranými druhy odpadů - druhotných surovin a 3. Analýza současného stavu oboru druhotných surovin v ČR a metodický postup řešení vybraných problémových oblastí.
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika ; Hrabina, David ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2004: v roce 2004 byl zpracován návrh zásad designu pro recyklaci - popis životního cyklu vybraných komodit. Byl proveden sběr dat pro hodnocení recyklačních programů dle stanovené metodiky, navržen systém sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit, dále byly navrženy optimální recyklační programy, naplňována databáze recyklačních technologií, provedeny prognózy vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny). Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (automobil).
Výzkum možností zvýšené recyklace papíru‚ plastů‚ skla a neželezných kovů s ohledem na legislativu EU
EKO-KOM, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše
Cílem projektu bylo stanovit podíly materiálové recyklace a dalších možností využití vybraných komodit odpadů - papíru, plastů, skla, neželezných a železných kovů, příp. dalších komodit, analyzovat stávající možnosti zpracování odpadů pro každou komoditu a navrhnout potřebné kapacity pro úpravu a zpracování na území ČR. V roce 2003 byla zpracována podrobná literární rešerše, současný stav nakládání s jednotlivými komoditami - technická vybavenost území, byly popsány nástroje a vlivové faktory a zpracována analýza stávajících a připravovaných právních norem ČR a EU.

National Repository of Grey Literature : 40 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Černík, Bartoloměj
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.