National Repository of Grey Literature 75 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Application of metallic materials for selective growth
Němeček, Tomáš ; Rezek, Bohuslav (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
The Si(100) surface and Ga surface phases up to 1 ML on their oxidation have been studied by XPS and LEED. The selective growth of Ga on the SiO2/Si structures fabricated by EBL has been analyzed using SEM and AFM methods. It was proved that Ga clusters grow in structures beside the oxide. The structure of alumina on Ni3Al(111) and NiAl(110) substrates was fully determined by combining the results of STM measurements and DFT simulations. It was determined the alumina/NiAl(110) does not form a suitable template for ordered Fe and Co clusters growth. However, the next research confirmed the alumina/Ni3Al(111) forms template appropriate to clusters growth purpose.
Selective growth of metallic materials on clean and oxidized substrates.
Koňáková, Kateřina ; Cháb, Vladimír (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
The diploma thesis deals with morphology of cobalt thin film on clean Si(111) and on silicon dioxide thin film on Si(111) studied by AFM and XPS. It is also study of selective growth of cobalt on lattice made by focused ion beam and electron lithography. In the last part, the growth of metals (Fe, Co) on surface oxide on Ni3Al(111) was studied.
Template assisted electrodeposition of multilayer nanostructures
Lednický, Tomáš ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy připravených anodizací hliníku. Teoretická část pojednává o základech elektrochémie a porézní anodické aluminy.
Self-assembled molecular layers on epitaxial graphene
Kovařík, Štěpán ; Švec, Martin (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
Samouspořádání organických molekul je spontánní proces tvorby nanostruktur, při kterém je výsledná struktura určena mezimolekulárními and molekulárně-substrátovými interakcemi. Pochopení principů samouspořádávání je klíčem k přípravě funkčních nanostruktur s atomární přesností. Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu a studium samouspořádaných molekulárních struktur 4,4’-diphenyl dikarboxylové kyseliny na povrchu grafenu připraveného na Ir(111). Pro studium vlastností molekulárních struktur je využito rastrovací tunelovací mikroskopie a nízkoenergiové elektronové mikroskopie. Tato kombinace umožňuje získat informace z oblastí o velikosti v řádu nanometrů až milimetrů. V práci je popsána molekulární strukuktura stabilní při pokojové teplotě. Vazebný motiv této struktury je dán interakcí karboxylových skupin sousedních molekul.
Hydrogen quantification by electron spectroscopy
Endstrasser, Zdeněk ; Polčák, Josef (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
The absence of hydrogen in the photoelectron spectrum remains one of the greatest limitations of X-ray photoelectron spectroscopy. The main aim of this work is therefore to determine the concentration of hydrogen atoms in the near surface region of a sample. The REELS electron spectroscopic method based on quasi-elastic electron scattering is used for this purpose. The choice of this method was given mainly by the fact that the photoelectron spectrometers has an electron source in the basic equipment, so there is no requirement to purchase additional equipment. In our case, measurements were realized using the AXIS Supra photoelectron spectrometer in CEITEC laboratories. We were primarily focused on the study of polymer samples in this work. The gus cluster ion source was used for sputter cleaning of the sample surface. Then the XPS and REELS measurements were performed on such cleaned samples. The obtained data were subsequently evaluated, and the results discussed. The most important output of this work was to develop the methodology of detection and quantification of hydrogen atoms. However, the theoretical description of the methods used, and the appreciation of critical aspects associated with the use of the REELS method are also embraced. In particular, the effect of sample charging and electron dose on measurement results is discussed.
2D molecular systems at surfaces
Kormoš, Lukáš ; Mysliveček,, Josef (referee) ; Schlickum, Uta (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
Molekulárne systémy predstavujú jeden zo smerov súčasného výskumu nových nanoelektronických zariadení. Organické molekuly nachádzajú uplatnenie v rôznych aplikáciách, ako sú napríklad solárne články, displeje alebo kvantové počítače. Rast vysokokvalitných molekulárnych vrstiev s požadovanými vlastnosťami často vyžaduje využitie samousporiadavaných štruktúr, hlboké pochopenie rozhrania kovu a organických molekúl a tiež dynamiky rastu molekulárnych vrstiev. Predkladaná práca sa zaoberá predovšetkým samousporadanými štruktúrami bifenyl-dikarboxylovej kyseliny (BDA) na Cu (1 0 0) a Ag (1 0 0), ktoré boli skúmané v UHV s využitím STM, XPS a LEEM. V prípade BDA-Ag je podrobne opísaných niekoľko chemicky a štrukturálne odlišných molekulárnych fáz. Ďalej boli BDA a TCNQ molekuly skúmané na grafene pripravenom na Ir (1 1 1). Okrem toho sa organo-kovové systémy syntetizovali depozíciou atómov Ni a Fe s molekulami TCNQ a BDA. Záverečná časť tejto práce popisuje povrchovú syntézu grafénových nanoribonov (7-AGNR) na špecicky štrukturovanom substráte Au (16 14 15) z prekurzorových molekúl DBBA. Rekonštrukcia povrchu po raste bola analyzovaná pomocou STM a elektronické vlastnosti 7-AGNRs pomocou ARPES.
Germanium island morphology in the presence of Gallium and Gold
Pejchal, Tomáš ; Čechal, Jan (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This bachelor's thesis deals with germanium island morphology in the presence of gold, silver and gallium. The islands were grown on Ge(111) surface by means of evaporation under the UHV conditions. In the paper a background research on the surface reconstructions of the metals on Ge(111) is presented. It is demonstrated that the island concentration, size and shape are affected by the presence of metals and the deposition temperature. The surface structure and the morphology of the samples were investigated by RHEED and SEM.
Analysis of locally modified surfaces for selective growth of cobalt
Krajňák, Tomáš ; Bábor, Petr (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
In this thesis the chemical composition of silicon substrates locally modified by focused gallium ion beam by X-ray photoelectron spectroscopy is determined. In order to determine the influence of focused ion beam, the sample comprising sputtered square areas with nominal depths in range of 1 to 10 nm was prepared. Next, the sample was heated to elevated temperatures (500 - 700 °C) to reveal changes in the sputtered areas induced by annealing. In this work by X-ray photoelectron spectrometer Kratos Supra and electron microscope Tescan LYRA3 with focused ion beam were used. From the measured spectra of the Si 2p and Ga 2p3/2 peaks measured as a function of nominal sputtering depth and annealing temperature the following main observations were obtained. First, there is the additional peak component in the Si 2p peak, which can be assigned to the amorphous silicon. The second important finding is that gallium can be removed from near surface volume by annealing at temperatures beyond 700 °C.
Interaction of low-energy electrons with graphene field effect transistors
Vysocký, Filip ; Kunc, Jan (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
This diploma thesis is focused on fabrication of graphene field-effect transistors, characterisation of their transport properties and investigation of low-energy electron beam influence on the devices' properties under UHV conditions. The theoretical part of this work describes graphene fabrication methods, options of graphene transfer onto the substrates for graphene field-effect transistor manufacture. Furthermore, model of graphene doping via electrostatic interaction or photon, resp. electron beam exposition is explained. The experimental part of this work consist of manufacture of the graphene field-effect transistor in order to examine the change of its transport properties induced by doping of the graphene via low-energy electron beam exposition.
Epitaxial growth of cobalt islands via oxide mediated epitaxy
Stará, Veronika ; Kolíbal, Miroslav (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
This bachelor thesis deals with preparation, growth and analysis of cobalt thin films. The films are formed on silicon (111) samples covered with a thin layer of native oxide SiO2. Cobalt thin films were prepared using oxide mediated epitaxy method with the effusion cell as a source of cobalt atoms. Composition and morphology of the resulting Co system was studied as a function of the annealing temperature. Another goal of this research was to determine the dependence of the final island shape on the amount of deposited material and substrate orientation. The prepared structures were analyzed using X-ray photoelectron spectroscopy, atomic force microscopy and scanning electron microscopy. To determine the thickness of subsurface islands the samples were etched in buffered hydrofluoric acid and analyzed using above mentioned methods.

National Repository of Grey Literature : 75 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.