National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of vocabulary knowledge in preschool children
Durdilová, Lucie ; Housarová, Blanka (advisor) ; Štěpáníková, Alena (referee)
Diplomová práce je složena ze dvou hlavních částí, části teoretické a části praktické. Část teoretická shrnuje poznatky o slově, slovní zásobě, jejím osvojování v předškolním věku, nastíněna je patologie slovní zásoby. Praktická část hodnotí úroveň slovní zásoby předškolních dětí před nástupem do první třídy základní školy. Nástrojem k tomu je sestavený test skládající se z deseti subtestů, založený pouze na slovní instrukci. Cílem této práce je zhodnotit slovní zásobu dětí předškolního věku po stránce kvantitativní i kvalitativní.
Interaciton between speech and motion of a schoolgirl with developmental dysphasia
Mielniková, Renáta ; Housarová, Blanka (advisor) ; Štěpáníková, Alena (referee)
Final work "Interaction between speech and motion of a schoolgirl with developmental dysphasia" is focusing on finding in which way are speech and movement skill interacting specifically in the case of a school-girl with serious developmental dysphasia. In its theoretical part I'm focusing at first on the term disturbed communication ability, development dysphasia, its symptomatology and then at the term verbal development dyspraxia. Important information concerning this dilemma are also listed in second chapter which focuses on the problem of reading, process of mastering of reading and writing with understanding. The third chapter of the theoretical part is focusing on characteristics of terms as movement, motoric acts, coordination and also dyspraxia. I based the practical part on testing of children of the third grade at usual basic school as well as at the basic logopaedia school, which is attended also by the school-girl with serious development dysphasia I've been observing and monitoring. I created two different tests. First about reading with understanding and then second one about movement abilities. Their goal was to find in which way are reading and movement abilities interacting. In the end of my work I'm summarizing all the gathered findings, I'm also comparing results of testing...
Pace scheme adaptation in facilities for elderly people
Jantačová, Lenka ; Housarová, Blanka (advisor) ; Štěpáníková, Alena (referee)
The main goal of this diploma thesis is creating a group stimulatory activating scheme according to the principles of the PACE therapeutic schemes for people who arc afflictcd with aphasia. The theoretical part is focused especially on the field of logopaedics therapy, on therapy of aphasia and on a characteristic of the PACE therapeutic scheme. The empirical part is describing in detail the stimulatory activating schcmc for people afflictcd with aphasia. This schcmc is intent on development of communication. Then the data obtained during realization of the scheme in facilities for people are analysed. The diploma thesis output will be an easy usable stimulatory activating scheme for developing communication of people with aphasia. Keywords: therapy in logopaedics, PACE therapeutic scheme, people with aphasia, group stimulatory activating scheme.
Speech Instruction and the Prevention of Break-downs in Communication Abilities in a Nursery School
Králová, Lucie ; Housarová, Blanka (advisor) ; Štěpáníková, Alena (referee)
This diploma thesis analyzes and compares the legislation frame of pre-primary education within its history from the beginning of institutionalized education of children in our territory. It also introduces the framework of pre-school education and compares the targets and tasks stated for language and speech education, including the program of speech and communication impairments treatment development. The last two chapters describe children speech development theories and preventive training in general. The practice part covers an analysis of questionnaire-based research, which was questioning the kindergarten teachers about their basic and advanced education in field of children speech and communication development, as well as about their cooperation with parents. It also evaluates the current level of children speech abilities. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Rehabilitation stays for people after the stroke and with phatic disorder.
Kotlínová, Ludmila ; Štěpáníková, Alena (referee) ; Housarová, Blanka (referee)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
Speech theraphy of deaf children
Čiháková, Sandra ; Housarová, Blanka (advisor) ; Štěpáníková, Alena (referee)
My thesis deals with speech therapy of deaf children at the elementary school. The thesis compares the results of questionaires and observations of speech therapy in the basic schools for deaf children. The aim of my thesis is to map the current state of speech therapy in these schools, and possibly to point out available solutions to current drawbacks.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.