Original title: Zpřístupňování šedé literatury – dostupnost, transparentnost, budoucnost?
Translated title: Making Grey Literature Available - Accessibility, Transparency, Future?
Authors: Fürstová, Iveta
Document type: Papers
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011, Praha (CZ), 2011-10-25
Year: 2011
Language: cze, eng
Abstract: Novinkou letošního semináře bude panel expertů na téma „Zveřejňování šedé literatury - dostupnost, transparentnost, budoucnost?“. Panelové diskuse, kterou bude moderovat Mgr. Iveta Fürstová, se zúčastní Mgr. Lenka Maixnerová z Národní lékařské knihovny, PhDr. Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR, v.v.i. a Tomáš Pergler z Akademie výtvarných umění v Praze. Téma panelové diskuse koresponduje s tématem semináře a představí názory odborníků z různých institucí na aktuální otázky z oblasti zpřístupňování šedé literatury.
Keywords: Cooperating institutions; digital libraries; Digital repository; Discussion; grey literature; Grey literature; Satisfaction survey; scientific meetings; digitální knihovny; digitální repozitář; diskuze; průzkum spokojenosti; spolupracující instituce; vědecká setkání; šedá literatura
Note: Panelová diskuze s úvodní přednáškou o průzkumu spokojenosti mezi spolupracujícími institucemi partnerské sítě NUŠL.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-81438The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Conference materials > Papers
 Record created 2012-01-23, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share