Original title: Záchranný archeologický výzkum v Chomutově na Žižkově náměstí: (Zpráva pro investora)
Translated title: Archaeological excavation in Chomutov, Žižka´s square
Authors: Lissek, Petr ; Nový, Miroslav ; Sýkora, Milan
Document type: Final reports
Year: 2009
Language: cze
Publisher: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
Abstract: Archeologický výzkum v l. 2007-2008 odkryl pozůstatky komendy (později přestavěné na zámek) a části města, včetně objektů zbořených v r. 1946. Výzkum poskytl cenný materiál pro studium středověké a renesanční každodennosti společenských elit.
Keywords: archaeology; cloister; firm; history; middle age; palace; research; site investigation; town; towns; archeologický výzkum; archeologie; firma; historie; komenda; města; město; stavební průzkum; středověk; výzkum; zámek
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Czech Republic

Institution: Institute of Archeological and Cultural Heritage Preservation in Northwestern Bohemia (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-81223


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Institute of Archeological and Cultural Heritage Preservation in Northwestern Bohemia
Reports > Final reports
 Record created 2012-01-16, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share