Institute of Archeological and Cultural Heritage Preservation in Northwestern Bohemia

Latest additions:
2012-01-16
12:17
Záchranný archeologický výzkum v Chomutově na Žižkově náměstí: (Zpráva pro investora)
Lissek, Petr ; Nový, Miroslav ; Sýkora, Milan
Archeologický výzkum v l. 2007-2008 odkryl pozůstatky komendy (později přestavěné na zámek) a části města, včetně objektů zbořených v r. 1946. Výzkum poskytl cenný materiál pro studium středověké a renesanční každodennosti společenských elit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2012-01-16
11:55
Archeologický výzkum tvrze v Bílém Újezdě: (zpráva za období 2004 – 2007)
Sýkora, Milan
Tvrz v Bílém Újezdě byla podrobena stavebně historickému průzkumu, a díky probíhající rekonstrukci i archeologickému výzkumu. Ten spolu s novými stavebně historickými poznatky upřesnil a částečně i vyvrátil doposud zažité představy o vývoji tohoto sídla.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record