Název: The American origin of the French Revolution
Autoři: Ottinger, Sebastian ; Rosenberger, L.
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2024
Jazyk: eng
Edice: CERGE-EI Working Paper Series, svazek: 774
Abstrakt: We show that the French combatants’ exposure to the United States increased support for the French Revolution a decade later. French regions from which more American combatants originated had more revolts against feudal institutions, revolutionary societies, volunteers for the revolutionary army, and emigrants from the Old Regime’s elite. To establish causality, we exploit two historical coincidences: i) originally, a French army of seven and a half thousand was ready to sail, but one-third did not, ii) among those deployed, only some regiments were stationed in New England. Only combatants exposed to New England affected the French Revolution after their return.
Klíčová slova: American War of Independence; French Revolution; institutional change

Instituce: Národohospodářský ústav AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp774.pdf
Původní záznam: https://hdl.handle.net/11104/0353057

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-614139

 Záznam vytvořen dne 2024-04-27, naposledy upraven 2024-04-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet